Strona główna Wypowiedzi Jaki odsetek Białorusinów przyznaje się do tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego?

Jaki odsetek Białorusinów przyznaje się do tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego?

Jaki odsetek Białorusinów przyznaje się do tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego?

Zbigniew Rau

Jeśli ja dobrze pamiętam, to nawet takie badania zostały przeprowadzone socjologicznie na Białorusi, w wyniku których do tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego, jeśli dobrze pamiętam, przyznaje się 38 proc. mieszkańców Białorusi, a do tradycji Związku Radzieckiego, mimo intensywnej propagandy, tylko 28 proc.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

W otwarte karty, 23.05.2021

  • Ośrodek Studiów Wschodnich zlecił pod koniec roku 2020 przeprowadzenie badania socjologicznego na Białorusi, dotyczącego opinii Białorusinów na temat innych państw.
  • Zdaniem 39,7 proc. Białorusinów ich państwo powinno odwoływać się do tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego.
  • 28 proc. respondentów twierdzi, że Białoruś powinna odwoływać się do historycznego dziedzictwa Związku Sowieckiego.

Kontekst wypowiedzi

23 maja gościem Małgorzaty Raczyńskiej-Weinsberg w programie radiowym Jedynki „W otwarte karty” był Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau. Rozmowa dotyczyła w głównej mierze relacji Polski z sąsiadami. W trakcie konwersacji została poruszona również kwestia sytuacji politycznej na Białorusi oraz stosunku prezydenta Aleksandra Łukaszenki do tradycji demokratycznych.

Jak zasugerowała prowadząca rozmowę, być może prezydent Białorusi obawia się tradycji demokratycznych w Polsce, zakorzenionych w naszym kraju już w czasie obowiązywania Konstytucji 3 Maja. W związku z powyższą myślą Małgorzata Raczyńska-Weinsberg zadała pytanie szefowi MSZ – czy wolna Białoruś może konstytuować się wokół tradycji I RP? Odpowiedź Zbigniewa Raua była twierdząca, a na potwierdzenie swoich słów przytoczył on badanie, w którym 38 proc. Białorusinów przyznaje się do tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z kolei w przypadku tradycji Związku Radzieckiego odsetek ten wynosi 28 proc.

Badanie OSW

Z tej racji, że władze białoruskie nie przeprowadzają regularnych sondaży dotyczących „wrażliwych” kwestii politycznych, Ośrodek Studiów Wschodnich (OSW) zdecydował się na zorganizowanie badania socjologicznego. Między 26 listopada a 16 grudnia 2020 roku na zlecenie OSW ankieterzy przeprowadzili metodą telefoniczną sondaż na reprezentatywnej grupie 1 000 respondentów, mający na celu zobrazowanie opinii Białorusinów o wybranych państwach.

Autorzy zaznaczają, iż z badania można wyciągnąć trzy główne wnioski:

  • Zdecydowana większość Białorusinów deklaruje pozytywny stosunek do Polski (73,5 proc.) oraz do Polaków (82,9 proc.). Większą sympatią od Polski cieszą się Rosja (86,7 proc.) oraz Niemcy (78,5 proc.). W przypadku narodowości Białorusini są nastawienie pozytywnie w większym stopniu do Rosjan (96,2 proc.), Ukraińców (85,5 proc.) oraz Niemców (85,3 proc.).
  • Większy odsetek Białorusinów deklaruje chęć pracy w Polsce (40,6 proc.) niż w Rosji (30,3 proc.). Ponadto Białorusini są również bardziej skorzy do podjęcia pracy w Europie Zachodniej (36,7 proc.) niż w Rosji. Warto wspomnieć, że 62 proc. respondentów deklaruje pozytywny stosunek do Karty Polaka.
  • W opinii 39,7 proc. ankietowanych Białoruś powinna odwoływać się do historycznego dziedzictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego. W dalszej kolejności znalazł się Związek Radziecki (28 proc.) oraz Białoruska Republika Ludowa (16,2 proc.). Księstwo Połockie uzyskało 8,8 proc., a Rzeczpospolita 6,3 proc.

Artykuł powstał w ramach projektu „Fakty w debacie publicznej”, realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy