Czas czytania: około min.

Jakie jest poparcie Polaków dla członkostwa w Unii Europejskiej?

08.05.2019 godz. 9:55

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

CBOS przeprowadził w kwietniu badanie opinii publicznej dotyczące poparcia dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W sondażu tym 59% respondentów odpowiedziało że zdecydowanie popierają członkostwo Polski w UE, a 32% badanych, że raczej popiera członkostwo Polski we Wspólnocie. Daje to łączny wyniki 91% poparcia obecności naszego kraju w UE.

Pytanie takie CBOS zadawał również w przededniu wcześniejszych wyborów do Parlamentu Europejskiego, a więc w 2004, 2009 oraz 2014.

W 2004 roku liczba zwolenników obecności Polski w UE wahała się od 61% w styczniu do 72% w maju.

W roku 2009 akceptacja członkostwa wynosiła 85%, natomiast w 2014 roku wyniosła 83% w styczniu i wzrosła do 89% w marcu.

Jak zauważa CBOS, na niecały miesiąc przed 15. rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej i przed kolejnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, odnotowano rekordowo wysokie poparcie dla członkostwa Polski w tej organizacji. Choć Paulina Hennig-Kloska myli się co do daty przeprowadzenia sondażu, nie jest to błąd drastycznie wpływający na wydźwięk jej wypowiedzi, w związku z czym uznajemy ją za prawdziwą.

 

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.