Czas czytania: około min.

Jakie poparcie ma Robert Biedroń w Słupsku?

29.04.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Jedynym źródłem wskazującym na 88-procentowe poparcie dla prezydenta Słupska R. Biedronia jest strona internetowa www.portalsamorzadowy.pl. Według wykresu “Poparcie dla prezydenta po wyborach (miesiąc po miesiącu)” R. Biedroń w kwietniu 2018 r. cieszy się poparciem na poziomie 88,98%.

Portal Samorządowy, prowadzony przez grupę PTWP SA, nie prowadzi jednak profesjonalnych badań opinii publicznej. Zgodnie z informacją, jaką uzyskaliśmy od redakcji ww. portalu, wynik ten opiera się na powszechnie dostępnym głosowaniu internetowym, w którym może brać udział każdy posiadacz komputera z dostępem do internetu, bez konieczności rejestracji na portalu. Ponadto, wynik 88,98% dotyczy głosów oddanych w okresie od 1 kwietnia do 24 kwietnia 2018 r. Tak więc nie oddaje on realnego poparcia mieszkańców Słupska dla prezydenta R. Biedronia. W związku z tym wypowiedź W. Czarzastego należy uznać za manipulację.

Portal Samorządowy prowadzi oddzielne zestawienie głosów “popieram” i “nie popieram” dla prezydenta R. Biedronia zbieranych od 2014 r. W tym okresie ze wszystkich oddanych głosów 71,71% było głosami poparcia (stan na 24 kwietnia 2018 r.).

Dopiero jednak sondaż przeprowadzony 9 lutego 2018 r. przez IBRiS na zlecenie “Rzeczpospolitej” na próbie daje wiarygodne dane dotyczące poparcia dla R. Biedronia. Wybierając między czterema kandydatami, przy uwzględnieniu osób niezdecydowanych, 54% ankietowanych mieszkańców Słupska opowiedziało się za obecnym prezydentem. O sondażu tym informował także Portal Samorządowy.

 

 

Share The Facts
Włodzimierz Czarzasty
Przewodniczący SLD

 

Ostatnie badania w Słupsku wskazywały, że 88% chce go (Biedronia – przyp. red.) na następną kadencję.

 

 

 

oEmbed Link


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.