Strona główna Wypowiedzi Którzy posłowie są członkami Komisji Zdrowia?

Którzy posłowie są członkami Komisji Zdrowia?

Którzy posłowie są członkami Komisji Zdrowia?

Bolesław Piecha

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Nikt z Konfederacji nie jest członkiem Komisji Zdrowia.

Poranna Rozmowa w RMF FM, 16.12.2021

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Poranna Rozmowa w RMF FM, 16.12.2021

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

  • Członkiem sejmowej Komisji Zdrowia z ramienia Konfederacji jest Janusz Korwin-Mikke.
  • Posłowie, którzy nie są członkami komisji, mają prawo brać udział w jej obradach. W tym wypadku nie dysponują prawem głosu.
  • Osoby spoza Sejmu mogą wziąć udział w posiedzeniu komisji (np. eksperci) jeżeli otrzymają zaproszenie przewodniczącego lub prezydium.

Posiedzenie Komisji Zdrowia odwołane

Na 15 grudnia zostało zaplanowane posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia. Podczas jej obrad miało odbyć się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy, zakładającego m.in. możliwość weryfikacji przez pracodawcę, czy:

  • pracownik zaszczepił się przeciwko COVID-19,
  • posiada status ozdrowieńca lub,
  • posiada negatywny wynik testu na koronawirusa SARS-CoV-2.

Przewodniczący Tomasz Latos nie mógł jednak rozpocząć posiedzenia planowo o godz. 15.00. Jak poseł PiS tłumaczył:

„Po pierwsze, są osoby z zewnątrz, które nie zostały zaproszone, nie mówię o posłach. Dwa, obowiązują nas wytyczne pani marszałek i pewne ograniczenia związane z pandemią. Jest nas za dużo”.

Wspomniane osoby z zewnątrz miały zostać wprowadzone przez „jedno z kół parlamentarnych”, w domyśle – przez Konfederację. Poza tym w sali zasiadał Grzegorz Braun, który tego samego dnia został wykluczony z posiedzenia Sejmu przez marszałek Elżbietę Witek.

Posiedzenie Komisji Zdrowia zostało odroczone o 30 min. Kolejne prośby nie przyniosły efektów. W związku z tym Tomasz Latos zdecydował o odwołaniu posiedzenia komisji. Zablokowanie obrad Komisji Zdrowia zostało uznane przez Konfederację za sukces (posiedzenie finalnie odbyło się następnego dnia).

Do całej sytuacji w radiu RMF FM odniósł się następnego dnia Bolesław Piecha. Poseł PiS stwierdził, że sala, w której obradowano, ze względów sanitarnych mogła pomieścić 50-55 osób, a znajdowała się w niej 100 osób. Poza tym na zebranie komisji mieli przyjść goście, którzy nigdy nie byli jej członkami – posłowie Konfederacji.

Jeden poseł Konfederacji jest członkiem Komisji Zdrowia

Komisja Zdrowia składa się z 44 posłów. Wśród jej członków znajduje się jeden poseł Konfederacji. Jest nim Janusz Korwin-Mikke. W składzie komisji przeważają posłowie PiS. Z ramienia największej partii zasiada w niej 22 deputowanych.

Ponadto jej członkami jest 11 posłów Koalicji Obywatelskiej, 4 posłów Lewicy, 3 posłów Koalicji Polskiej oraz po jednym pośle z Polski 2050 oraz Polskich Spraw. W komisji zasiada także jeden poseł niezrzeszony.

Członkostwo w komisji a udział w jej posiedzeniu

Co do zasady poseł może być członkiem maksymalnie dwóch komisji stałych. Prezydium Sejmu po uzyskaniu opinii Konwentu Seniorów może wyrazić zgodę, aby poseł zasiadał w trzech komisjach stałych.

Regulamin Sejmu (art. 154) przewiduje, że poseł może wziąć udział w posiedzeniu komisji, nawet gdy nie jest jej członkiem. W tym wypadku poseł może zabierać głos w dyskusji oraz składać wnioski. Nie dysponuje jednak prawem głosu.

Poza tym w posiedzeniu komisji mogą wziąć udział również przedstawiciele organizacji zawodowych i społecznych, eksperci komisji, a także inne osoby. Jest to możliwe, jeżeli uzyskają zaproszenie przewodniczącego komisji lub jej prezydium.

Działanie w ramach projektu „Fakty w debacie publicznej” realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy