Strona główna Wypowiedzi NIK ostrzega przed brakami kadrowymi lekarzy geriatrów

NIK ostrzega przed brakami kadrowymi lekarzy geriatrów

NIK ostrzega przed brakami kadrowymi lekarzy geriatrów

Bożena Żelazowska

Posłanka
Polskie Stronnictwo Ludowe

 Z ekspertyzy przygotowanej przez NIK wynika, że w krajach Unii Europejskiej liczba geriatrów przypadająca na 1 mln mieszkańców wynosi od 16 do 50. W Polsce na 1 mln mieszkańców przypada tylko 12 lekarzy geriatrów.

Posiedzenie Sejmu, 09.02.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 09.02.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Z ekspertyzy przywołanej przez raport NIK w Polsce na milion mieszkańców przypadało w 2021 roku 12,8 lekarzy geriatrów.
  • Obecnie liczba ta wzrosła do 14,1 specjalistów na 1 mln mieszkańców.
  • Według statystyk przywołanych przez NIK w krajach UE liczba geriatrów na 1 mln mieszkańców waha się od 16 do 50. W Belgii, w Danii, we Francji, we Włoszech i w Hiszpanii średnia wynosi 31.
  • Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako prawdziwą.

Sejm obradował nad losem seniorów

Podczas posiedzenia Sejmu z 9 lutego posłowie dyskutowali nad informacją Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za 2021 rok. Z raportu wynika, że już co czwarty Polak (25,8 proc.) to osoba w wieku 60 lat lub więcej

Do rządowej informacji w imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego odniosła się Bożena Żelazowska. Posłanka podkreśliła, że palącym problemem w przypadku seniorów jest brak odpowiedniej opieki zdrowotnej i trudności z dostępem do lekarzy geriatrów, których w Polsce brakuje.

NIK: Geriatria w kryzysie

W kwietniu 2022 roku NIK opublikował raport na temat funkcjonowania systemu opieki geriatrycznej. Zdaniem kontrolerów w pięciu zweryfikowanych województwach najważniejsze wskaźniki dotyczące dostępności leczenia geriatrycznego nie zmieniły się albo się wręcz pogorszyły.

Do połowy 2021 roku w Polsce pracowało wyłącznie 518 aktywnych zawodowo geriatrów. To zdecydowanie za mało – lekarze zatrudnieni w kontrolowanych placówkach często wykonywali obowiązki nieprzerwanie przez ponad 24 godziny (a nawet od 31 do 35 godzin).

Ponad połowa geriatrów to osoby powyżej 50. roku życia (s. 28). Co więcej, zainteresowanie tą specjalizacją wśród nowych lekarzy znacząco spada. W latach 2017–2021  zawód ten wybrało jedynie 101 osób. Pomimo uznania tej specjalizacji za priorytetową dziedzinę medycyny, a także zwiększenia limitu miejsc specjalizacyjnych spada liczba zgłoszeń. 

Tylko 12 lekarzy na mln obywateli

NIK na potrzeby kontroli zamówiła ekspertyzę, z której wynika, że do 2021 roku liczba geriatrów przypadających na mln mieszkańców Polski wynosiła zaledwie 12,8. Zdaniem konsultanta krajowego prof. Kostki docelowo w Polsce powinno pracować 3 tys. geriatrów, czyli niemal 5 razy więcej niż obecnie (s. 31).

Źródło: NIK

Na tle innych państw UE wypadamy niekorzystnie. Liczba geriatrów na milion mieszkańców to średnio od 16 do nawet 50 lekarzy. Średnia wartość tego wskaźnika w przypadku Belgii, Danii, Francji Włoch i Hiszpanii wynosi 31.

Obecnie w Polsce aktywnych zawodowo jest 534 lekarzy geriatrów. Na koniec 2021 roku żyło w Polsce 37,9 mln ludzi, w tym 9,8 mln osób w wieku 60 lat lub więcej. Pozwala to obliczyć, że na milion mieszkańców przypada 14,1 specjalistów. Natomiast na milion seniorów przypada 54,5 geriatry.

Seniorzy czekają w kolejkach

Do września 2021 roku w szpitalach dla seniorów było 1,1 tys. łóżek geriatrycznych. To jedynie 15 proc. prognozowanych potrzeb. Kontrolerzy podkreślają, że do osiągnięcia celów założonych przez Ministerstwo Zdrowia w „Mapie potrzeb zdrowotnych”, liczba miejsc musi wzrosnąć siedmiokrotnie.

Pomimo że najwięcej oddziałów geriatrycznych można było znaleźć na Śląsku, to właśnie w tym województwie najdłużej trzeba było czekać na przyjęcie na oddział geriatryczny lub wizytę w poradni geriatrycznej – często nawet dwa miesiące.

Z największymi trudnościami w dostępie do opieki zdrowotnej mierzyli się mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Na jednego geriatrę przypadało tu ponad 60 tys. obywateli. Z drugiej strony w tym regionie nie występował problem długich kolejek, zarówno w przypadkach pilnych, jak i stabilnych.

Brakuje również pielęgniarek

Na łamach Demagoga już wcześniej pisaliśmy o kadrowych niedoborach pielęgniarek. Z raportu opublikowanego przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych wynika, że liczba osób wykonujących ten zawód regularnie spada, ich średni wiek wzrasta, a wiele pielęgniarek dalej wykonuje swój zawód pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego.

Problem ten dotyka również geriatrii. Jak wyjaśnia NIK, w 60 proc. skontrolowanych oddziałów nie było odpowiedniej liczby pielęgniarek. Do połowy sierpnia 2021 roku odpowiednie kwalifikacje w zakresie geriatrii i opieki paliatywnej miało tylko 11,1 tys. osób.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!