Strona główna Wypowiedzi Obowiązek rejestracji każdej kury? To nieprawda

Obowiązek rejestracji każdej kury? To nieprawda

Obowiązek rejestracji każdej kury? To nieprawda

Marcin Warchoł

Poseł
Suwerenna Polska

Wiedzieliście, że w uśmiechniętej Polsce każdy, kto ma choć jedną kurę, musi ją zarejestrować, bo inaczej dostanie do 200 tys. zł kary? No to już wiecie.

X, 22.06.2024

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

X, 22.06.2024

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

  • W 2022 roku uchwalono ustawę o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt w celu wykonania prawa UE. Na jej mocy wprowadzono obowiązek rejestracji zakładów drobiu.
  • Według art. 53 ustawy podmioty, które nie wykonują obowiązków z niej wynikających, podlegają karze pieniężnej do trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni (maksymalnie 214 tys. zł).
  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że drób hodowany na własny użytek nie musi być rejestrowany. Fałszywe jest więc stwierdzenie, że każdy, kto ma choć jedną kurę, musi ją zarejestrować.

Warchoł o obowiązku rejestracji drobiu. X szybko zareagował 

Marcin Warchoł we wpisie na platformie X poinformował, że za nowego rządu panuje powszechny obowiązek rejestracji każdej kury, nawet gdy w gospodarstwie domowym ma się wyłącznie jedną.

Użytkownicy portalu X szybko przypomnieli, dodając informację kontekstową, że Warchoł osobiście głosował za wprowadzeniem obowiązku rejestracji kur. Z tym że obowiązek nie dotyczy każdego przypadku, na co również zwrócili uwagę użytkownicy.

Nie trzeba rejestrować kur hodowanych na własny użytek

Sejm IX kadencji w 2022 roku przyjął rządowy projekt ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Ustawa jest aktem mającym na celu wykonywanie prawa Unii Europejskiej. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE, do którego odnosi się wspomniana ustawa, nakłada na każdy podmiot utrzymujący zwierzęta lądowe (w tym drób) obowiązek rejestracji. W drodze odstępstwa państwa członkowskie mogą zwolnić z obowiązku rejestracji niektóre podmioty stwarzające nieistotne ryzyko dla zdrowia zwierząt lub zdrowia publicznego.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zalecało w 2023 roku, żeby wstrzymać się z rejestracją drobiu, ponieważ według planowanych zmian osoby hodujące drób na własny użytek miały zostać zwolnione z obowiązku rejestracji. W czerwcu 2024 roku na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pojawiła się informacja przypominająca, że drób hodowany na własny użytek nie musi być rejestrowany.

Ile wynoszą kary za niezarejestrowanie zwierzęcia?

Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt przewiduje również kary pieniężne. W art. 53 ustawy czytamy, że podmioty, które nie wykonują obowiązków wynikających z ustawy, podlegają karze pieniężnej do trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok.

Informacja o tym, ile wynosi przeciętne wynagrodzenie, jest regularnie publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu. Zgodnie z komunikatem dotyczącym 2023 roku przeciętnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosiło 7 155,48 zł.

Zatem najwyższa możliwa kara, którą dany podmiot mógł zostać obarczony z powodu niewypełniania obowiązków wynikających z przepisów ustawy, wynosiła 214 664,40 zł. Podkreślamy, że karze tej nie podlegają osoby hodujące drób na własny użytek.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!