Strona główna Wypowiedzi Ograniczenie 800 plus ze względu na deficyt? Sprawdzamy

Ograniczenie 800 plus ze względu na deficyt? Sprawdzamy

Ograniczenie 800 plus ze względu na deficyt? Sprawdzamy

Marlena Maląg

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Kolejne złe informacje dla Polski. Raport opublikowany przez Komisję Europejską w związku z procedurą nadmiernego deficytu pokazuje, że wydatki na politykę społeczną, na politykę senioralną, mają być w Polsce ograniczone.

TikTok, 20.06.2024

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

TikTok, 20.06.2024

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

  • Komisja Europejska zawnioskowała do Rady Unii Europejskiej o wszczęcie procedury nadmiernego deficytu m.in. wobec Polski. Dokument, na który powołuje się Marlena Maląg, nie został jednak wydany w związku z tą procedurą. 
  • Wypowiedź polityczki dotyczy propozycji zaleceń przygotowanej przez Komisję Europejską. Rada UE może wydać Polsce te zalecenia w ramach europejskiego semestru. Chodzi o przegląd sytuacji, który ma na celu koordynację polityki społeczno-gospodarczej państw członkowskich.
  • W dokumencie tym nie napisano, że wydatki na politykę społeczną i senioralną w Polsce mają być ograniczone. Zalecono jedynie „lepsze ukierunkowanie świadczeń społecznych” oraz wprowadzenie zachęt do pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego i do przechodzenia z KRUS do ZUS (s. 12).
  • Zalecenie lepszego ukierunkowania świadczeń społecznych pojawiło się w dokumentach Rady UE w 20202022 roku, czyli w czasach rządów PiS. W 2023 roku Komisja Europejska stwierdziła brak postępu w realizacji tych zaleceń (s. 31, 33).

Maląg: UE zaleca ograniczenie wydatków na politykę społeczną i senioralną

Komisja Europejska opublikowała 19 czerwca 2024 roku komunikat dotyczący kondycji unijnej gospodarki. KE poinformowała, że zwróci się do Rady UE z wnioskiem o rozpoczęcie procedury nadmiernego deficytuprzypadku 12 państw. Wśród nich jest wymieniona Polska. Przyczyny tej decyzji wyjaśniliśmy w osobnej analizie.

Zdaniem Marleny Malag to nie koniec „złych informacji dla Polski”. Była minister w nagraniu opublikowanym na TikToku stwierdziła, że w jednym z raportów opublikowanych przez komisję w związku z procedurą nadmiernego deficytu zalecono ograniczenie wydatków na politykę społeczną i senioralną.

@pis_orgNie ma na to naszej zgody! – Posłuchajcie Europoseł PiS Marleny Maląg!♬ oryginalny dźwięk – Prawo i Sprawiedliwość – Prawo i Sprawiedliwość

Sprawdziliśmy, czy rzeczywiście KE opublikowała podobny raport i czy pojawiły się w nim takie zalecenia.

„Raport” nie jest związany z procedurą nadmiernego deficytu

Przygotowany przez KE dokument, który Marlena Maląg trzyma w ręku, to propozycja zaleceń, które Rada UE może wydać Polsce w sprawie polityki budżetowej, gospodarczej, strukturalnej, społecznej i zatrudnienia. Nie jest on związany z procedurą nadmiernego deficytu. 

Ten dokument to jeden z elementów tzw. semestru europejskiego, czyli corocznego procesu koordynacji polityki społeczno-gospodarczej państw członkowskich na szczeblu UE. Jak to wygląda w praktyce?

Państwa członkowskie regularnie otrzymują od Rady tego rodzaju zalecenia. Zanim to nastąpi, propozycję zaleceń dla państw członkowskich przygotowuje Komisja Europejska. W kolejnym kroku proponowane rekomendacje są analizowane i omawiane przez ekspertów państw członkowskich oraz uzgadniane przez unijnych ministrów gospodarki i finansów. Dopiero na kolejnym etapie zalecenia są dyskutowane w gronie szefów państw i rządów w czasie posiedzenia Rady Europejskiej, a następnie formalnie przyjmuje je Rada UE.

W zaleceniach brak informacji na temat cięć wydatków na politykę społeczną i senioralną

W przedstawionej przez KE propozycji zaleceń zwrócono uwagę na obszary polityki, które generują koszty i w związku z tym wymagają poprawy. W punkcie 18 uzasadnienia zaleceń KE stwierdza, że świadczenia socjalne w Polsce są nieukierunkowane. Ponadto nie kontroluje się ich efektów na poziomie gospodarstw domowych.

Komisja zauważyła również w punkcie 19, że populacja Polski jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w UE. Zachowanie w przyszłości godnego poziomu emerytur będzie wymagało od państwa działań na rzecz podnoszenia efektywnego wieku emerytalnego. Chodzi o zachęty do pozostania na rynku pracy mimo przekroczenia ustawowego wieku emerytalnego.

Na podstawie przedstawionej diagnozy KE wydała zalecenia, zgodnie z którymi Polska powinna poprawić efektywność wydatków publicznych m.in. poprzez „lepsze ukierunkowanie świadczeń społecznych” (s. 12). Nie napisano, że musi się to dokonać poprzez ograniczenie wydatków. 

Komisja w rekomendacjach powtórzyła, że aby zapewnić stabilność systemu emerytalnego oraz godny poziom emerytur w przyszłości, zaleca się Polsce „wprowadzenie środków służących podwyższaniu rzeczywistego wieku przejścia na emeryturę”. Warto jeszcze raz podkreślić – chodzi tu o zachęty do dalszej pracy dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny, a nie o podwyższanie wieku emerytalnego

KE wskazuje, że system opieki społecznej działa z ograniczoną mocą

Wspomniane wyżej zalecenia nie są nowością. Identyczne wydano już wcześniej, gdy u władzy wciąż był rząd PiS.

KE w raporcie z 2023 roku stwierdziła brak ukierunkowania świadczeń społecznych oraz brak kontroli efektów ich wdrażania na poziomie gospodarstw domowych, zwłaszcza w przypadku programu Rodzina 500+ (s. 11). Zdaniem KE sprawia to, że system opieki społecznej ma ograniczoną moc redystrybucyjną. W przypadku Polski 20 proc. najbogatszych Polaków otrzymuje wsparcie socjalne w takim samym stopniu jak 20 proc. najbiedniejszych (s. 11).

Dlatego Rada wskazała, że lepsze ukierunkowanie świadczeń prowadziłoby do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów publicznych w walce z ubóstwem i do wspierania osób najbardziej potrzebujących (pkt 27). Na tej podstawie Rada wydała zalecenie lepszego ukierunkowania świadczeń społecznych. 

Rada zalecała lepsze ukierunkowanie świadczeń społecznych również w 2020 (s. 7) oraz w 2022 roku (s. 9). W 2023 roku Komisja Europejska stwierdziła brak postępu w realizacji tych zaleceń (s. 31, 33). Co więcej, od 1 stycznia 2024 roku w Polsce 500+ zastąpiono świadczeniem w wysokości 800 zł. Stosowną ustawę Sejm przyjął już po wydaniu propozycji zaleceń przez KE, a prezydent podpisał ją, gdy Rada wydała już ostateczne zalecenia.

Polityka senioralna – komisja ostrzega przed niskimi emeryturami

W kontekście polityki senioralnej KE już w 2023 roku podkreśliła, że szybkie starzenie się polskiego społeczeństwa wraz z niskim ustawowym i faktycznym wiekiem emerytalnym prawdopodobnie doprowadzą do zmniejszenia świadczeń emerytalnych. Dotyczy to zwłaszcza kobiet – ze względu na krótszy staż pracy (s. 76). 

raporcie stwierdzono, że wypłaty świadczeń emerytalnych stały się bardziej hojne m.in. poprzez wprowadzenie 13. i 14. emerytury, także dla rolników ubezpieczonych w KRUS. Zmiany te zniechęcają jednak do dalszej pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego (s. 10-11).

Rada wydała więc w 2023 roku zalecanie: zwiększenie adekwatności przyszłych świadczeń emerytalnych i stabilności systemu emerytalnego. Jej zdaniem można to osiągnąć przez wprowadzenie środków służących podwyższaniu rzeczywistego wieku przejścia na emeryturę i przez reformę preferencyjnych systemów emerytalnych (s. 9).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!