Czas czytania: około min.

W jaki sposób można będzie otrzymać kartę do głosowania w wyborach korespondencyjnych?

02.04.2020 godz. 18:47

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Podczas czwartkowej Porannej rozmowy w RFM FM pomiędzy prowadzącym audycję Robertem Mazurkiem a Jackiem Sasinem wywiązała się dyskusja na temat technicznej organizacji korespondencyjnego głosowania w wyborach prezydenckich. Poniżej przedstawiamy jej fragment:

J. Sasin: (Kartę do głosowania) będzie można dostać od pracowników Poczty Polskiej.

(…) 

R. Mazurek: Ten listonosz, jak rozumiem, musi mi ją wręczyć osobiście.

J. Sasin: Nie, niekoniecznie.

R. Mazurek: Czyli może ją wrzucić do…

J. Sasin: Może, tak, jak się dostarcza korespondencję.

Sprawdziliśmy, jak uregulowane są obecne zasady głosowania korespondencyjnego, a także co przewiduje w tym zakresie nowy projekt ustawy, który Sejm ma rozpatrzeć na posiedzeniu w piątek 3 kwietnia.

Nowe zasady głosowania korespondencyjnego

Dotychczas, głosowanie korespondencyjne możliwe było tylko dla wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 

Jednak 29 marca, kiedy w Sejmie głosowano nad pakietem ustaw o tzw. tarczy antykryzysowej, wśród przyjętych rozwiązań znalazły się też zmiany w Kodeksie wyborczym, zakładające m.in. rozszerzenie możliwości głosowania korespondencyjnego na osoby powyżej 60. roku życia oraz przebywające w kwarantannie, izolacji lub izolacji domowej, a także możliwość wyboru przez osoby ponad 60-letnie głosowania korespondencyjnego albo przez pełnomocnika. 

Regulacje te znalazły się ostatecznie w art. 40 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

W dotychczasowym Kodeksie wyborczym w art. 53e w par. 6 widniał zapis, że „Pakiet wyborczy doręcza się wyłącznie do rąk własnych wyborcy niepełnosprawnego, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru”.

W nowym brzmieniu tego paragrafu, usunięte zostało jedynie słowo „niepełnosprawnego” (art. 40 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw).

Oznacza to, że obowiązek bezpośredniego dostarczenia pakietu wyborczego przez listonosza został utrzymany.

Głosowanie korespondencyjne dla wszystkich

Najnowszy projekt nowelizacyjny z 31 marca zakłada możliwość głosowania korespondencyjnego na takich zasadach jak dotychczas, ale dla wszystkich obywateli. Jak czytamy,

Do głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. przepisy rozdziału 6a (określającego zasady głosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne – przyp. Demagog) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy stosuje się odpowiednio, z wyjątkiem art. 53b § 3a oraz art. 53j tej ustawy.

Zapis o konieczności dostarczenia pakietu wyborczego „do rąk własnych wyborcy” został więc zachowany również w nowym projekcie dotyczącym głosowania korespondencyjnego dla wszystkich.

Wspomniany art. 53b § 3a dotyczy obowiązku dołączenia kopii aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Natomiast artykuł 53j określa, że tryb postępowania z kopertami ustalony zostanie przez ministra do spraw łączności w trybie rozporządzenia. W nowych zapisach osobą za to odpowiedzialną miałby być minister spraw zagranicznych.

Zgodnie z powyższym wypowiedź Jacka Sasina sugerującą brak konieczności otrzymania pakietu wyborczego przez wyborcę do rąk własnych uznajemy za fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub