Strona główna Wypowiedzi W Niemczech jest najwięcej uchodźców z Ukrainy? Sprawdzamy

W Niemczech jest najwięcej uchodźców z Ukrainy? Sprawdzamy

W Niemczech jest najwięcej uchodźców z Ukrainy? Sprawdzamy

Andrzej Szejna

Poseł
Nowa Lewica

Dzisiaj najwięcej uchodźców wojennych jest nie w Polsce, z Ukrainy, tylko w Niemczech.

Kanał Zero, 6.06.2024

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Kanał Zero, 6.06.2024

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Według danych Eurostatu na koniec kwietnia 2024 roku Polska obejmowała ochroną tymczasową 949 365 uchodźców z Ukrainy. W tym samym czasie w Niemczech przebywało 1 277 655 Ukraińców, którzy uciekli przed wojną. 
  • Zbliżone dane znajdziemy na stronie UNHCR. Według nich w Polsce i w Niemczech przebywało odpowiednio 953 895 i 1 161 170 uchodźców z Ukrainy. To stan na maj 2024 rok.

Szejna: rząd głosował przeciw paktowi migracyjnemu

Politycy podczas debaty przedwyborczej organizowanej na Kanale Zero dyskutowali m.in. na temat paktu migracyjnego. Andrzej Szejna w swojej wypowiedzi stwierdził, że nie może być tak, że w obliczu kryzysu migracyjnego każdy kraj zostanie pozostawiony sam sobie. 

Jednocześnie polityk stwierdził, że obecny rząd głosował przeciwko przyjęciu paktu migracyjnego. Wiceminister zwrócił również uwagę, że obecnie to w Niemczech jest najwięcej uchodźców z Ukrainy. 

Uchodźcy w Polsce i w Niemczech – dane Eurostatu

Według danych Eurostatu na koniec kwietnia 2024 roku Polska obejmowała ochroną tymczasową 949 365 uchodźców z Ukrainy (o 1,6 tys. mniej w porównaniu z marcem). Liczba ta zmniejszyła się względem roku 2022, w którym to Polska udzielała ochrony nawet ponad 1,3 mln Ukraińców (wrzesień 2022). 

Jeżeli spojrzymy na Niemcy, to liczba osób z Ukrainy, którym nasz zachodni sąsiad udzielił schronienia na koniec kwietnia 2024 roku, wyniosła 1 277 655, co oznacza wzrost w stosunku do marca o 16,2 tys. osób. 

Dane UNHCR są zbliżone do danych UE

Zbliżone liczby znajdziemy w danych Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). Zgodnie z nimi 14 maja 2024 roku Polska udzielała schronienia 953 895 Ukraińcom. Z kolei według stanu na 4 maja 2024 roku, na terenie państwa niemieckiego miało korzystać ze schronienia 1 161 170 Ukraińców. 

Tym samym Polska zajęła drugie miejsce w całej UE pod kątem liczby uchodźców przyjętych z Ukrainy. 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!