Strona główna Wypowiedzi Wysokość środków dla niepełnosprawnych

Wysokość środków dla niepełnosprawnych

Wysokość środków dla niepełnosprawnych

Adam Bielan

Większe pieniądze dla niepełnosprawnych znalazłyby się bez problemu, gdybyśmy ograniczyli koszty funkcjonowania państwa. Obszarów do cięć można wymienić wiele, przede wszystkim w kosztach funkcjonowania urzędów, np.: administracja podatkowa kosztuje 5,2 mld zł, Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 4,1 mld zł, Urzędy Pracy – 430 mln, Ochotnicze Hufce Pracy – 217 mln, Polska Organizacja Turystyczna – 40 mln zł; Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – 22 mln, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 6 mln, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia – 4 mln.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Rzeczpospolita, 26.03.2014

Adam Bielan wylicza wydatki państwa na poszczególne instytucje. W większości są to prawidłowe lub zaokrąglone kwoty, które pokrywają się z danymi podanymi w Ustawie Budżetowej na rok 2014. Poniżej znajdują się koszty funkcjonowania wymienionych przez polityka urzędów.

  • Administracja podatkowa: wg UB podliczając koszty obsługi izb skarbowych, urzędów skarbowych, urzędów kontroli skarbowej, izb celnych i urzędów celnych, otrzymujemy kwotę 5,32 miliarda złotych; (s. 42)
  • Ochotnicze Hufce Pracy kosztują podatników 217 milionów (Ustawa Budżetowa, s. 50);
  • Polska Organizacja Turystyczna: koszty to 38 milionów, a nie 40, jak podaje Bielan (strona 55);
  • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji: 21,7 milionów (s. 35);
  • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 6,5 miliona (s. 60)
  • Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia- 4 mln, (s. 46);

Jednakże ustawa budżetowa w zestawieniu wg działów, na stronie 21. podaje, że wojewódzkie urzędy pracy kosztują podatników jedynie 81 milionów złotych, a nie jak twierdzi Bielan, 430 mln, jednak znaczna część kosztów funkcjonowania Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy pokrywana jest z budżetów samorządowych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy