Strona główna Wypowiedzi Wysokość środków dla niepełnosprawnych

Wysokość środków dla niepełnosprawnych

Wysokość środków dla niepełnosprawnych

Adam Bielan

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

Większe pieniądze dla niepełnosprawnych znalazłyby się bez problemu, gdybyśmy ograniczyli koszty funkcjonowania państwa. Obszarów do cięć można wymienić wiele, przede wszystkim w kosztach funkcjonowania urzędów, np.: administracja podatkowa kosztuje 5,2 mld zł, Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 4,1 mld zł, Urzędy Pracy – 430 mln, Ochotnicze Hufce Pracy – 217 mln, Polska Organizacja Turystyczna – 40 mln zł; Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – 22 mln, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 6 mln, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia – 4 mln.

Rzeczpospolita, 26.03.2014

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Rzeczpospolita, 26.03.2014

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Adam Bielan wylicza wydatki państwa na poszczególne instytucje. W większości są to prawidłowe lub zaokrąglone kwoty, które pokrywają się z danymi podanymi w Ustawie Budżetowej na rok 2014. Poniżej znajdują się koszty funkcjonowania wymienionych przez polityka urzędów.

 • Administracja podatkowa: wg UB podliczając koszty obsługi izb skarbowych, urzędów skarbowych, urzędów kontroli skarbowej, izb celnych i urzędów celnych, otrzymujemy kwotę 5,32 miliarda złotych; (s. 42)
 • Ochotnicze Hufce Pracy kosztują podatników 217 milionów (Ustawa Budżetowa, s. 50);
 • Polska Organizacja Turystyczna: koszty to 38 milionów, a nie 40, jak podaje Bielan (strona 55);
 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji: 21,7 milionów (s. 35);
 • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 6,5 miliona (s. 60)
 • Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia- 4 mln, (s. 46);

Jednakże ustawa budżetowa w zestawieniu wg działów, na stronie 21. podaje, że wojewódzkie urzędy pracy kosztują podatników jedynie 81 milionów złotych, a nie jak twierdzi Bielan, 430 mln, jednak znaczna część kosztów funkcjonowania Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy pokrywana jest z budżetów samorządowych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!