Ile pieniędzy z budżetu otrzymało w 2016 roku Prawo i Sprawiedliwość?

Gościem Sygnałów Dnia w radiowej Jedynce był dzisiaj wicemarszałek Sejmu z ramienia Ruchu Kukiz’15 Stanisław Tyszka. W rozmowie dotyczącej między innymi kontrowersji wokół kampanii reklamowej poświęconej reformie sądownictwa, przytoczył on kwotę, jaką Prawo i Sprawiedliwość otrzymało w ubiegłym roku tytułem dotacji podmiotowej oraz subwencji z budżetu państwa.

Sprawdzone wypowiedzi

Stanisław Tyszka

Prawo i Sprawiedliwość w zeszłym roku dostało 48 milionów złotych pieniędzy podatników – subwencje, dotacje podmiotowe.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W opublikowanym przez Państwową Komisję Wyborczą Sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych w roku 2016, Prawo i Sprawiedliwość wykazało, iż otrzymało tytułem dotacji podmiotowej około 29 mln 711 tys. złotych. Kwota otrzymanej subwencji wyniosła z kolei 18 mln 44 tys. złotych. Łącznie w roku 2016 partia otrzymała zatem około 48 mln złotych tytułem subwencji oraz dotacji podmiotowej.

Zasady przyznawania subwencji reguluje art. 28 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych. Mówi on, że prawo do otrzymania subwencji ma partia, która:

„1) w wyborach do Sejmu samodzielnie tworząc komitet wyborczy otrzymała w skali kraju co najmniej 3% ważnie oddanych głosów na jej okręgowe listy kandydatów na posłów albo

2) w wyborach do Sejmu weszła w skład koalicji wyborczej, której okręgowe listy kandydatów na posłów otrzymały w skali kraju co najmniej 6% ważnie oddanych głosów”.

Subwencja może być wydatkowana wyłącznie na działalność statutową partii politycznej. Oprócz subwencji, partiom przysługuje dotacja podmiotowa, przyznawana zgodnie z art. 150. § 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy. Dotacja podmiotowa przyznawana jest za każdy uzyskany mandat posła i senatora.

Share The Facts
Stanisław Tyszka
wicemarszałek Sejmu


Prawo i Sprawiedliwość w zeszłym roku dostało 48 milionów złotych pieniędzy podatników – subwencje, dotacje podmiotowe.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >