Strona główna Analizy Działalność organizacji non-profit w 2019 roku

Działalność organizacji non-profit w 2019 roku

Group of happy and diverse volunteers

Działalność organizacji non-profit w 2019 roku

Przybliżamy najnowszy raport Głównego Urzędu Statystycznego.

ANALIZA w pigułce

  • W 2019 roku w Polsce aktywnie działało 89,4 tys. organizacji non-profit. Najczęściej były to stowarzyszenia.
  • Blisko 9 na 10 organizacji non-profit współpracowało z innymi podmiotami. 
  • Głównymi partnerami były instytucje publiczne (81,2 proc.). Kluczową motywacją do współpracy z nimi, a także z przedsiębiorstwami stanowiły czynniki materialne.
  • W przypadku współpracy wewnątrzsektorowej główną motywacją były czynniki niematerialne.

Podstawowe statystyki

Organizacje non-profit to organizacje, które nie są nastawione na zysk, a środki finansowe niezbędne do funkcjonowania pozyskują z zewnętrznych źródeł. Organizacje te najczęściej przyjmują formę stowarzyszenia (78,2 proc. w 2019 roku). Pozostałe formy to m.in. fundacje (17,1 proc.), organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego (2,7 proc.) oraz społeczne podmioty wyznaniowe (2 proc.).

Z danych GUS wynika, że w roku 2019 na 89,4 tys. organizacji non-profit aż 88,7 tys. należało do sektora ekonomii społecznej. Co ciekawe, co dziesiąta organizacja posiadała status organizacji pożytku publicznego (OPP), które mogą otrzymywać 1 proc. podatku podczas corocznych rozliczeń.

Źródło: GUS

Współpraca NGO

Wszelkiego rodzaju organizacje podejmowały najczęściej współpracę z instytucjami publicznymi. Rzadziej podejmowano kooperację między organizacjami non-profit. Najrzadziej pracowano z przedsiębiorstwami. GUS podkreśla, że organizacje, które nawiązywały relacje z innymi podmiotami, współdziałały średnio z 13 partnerami, choć połowa organizacji nie miała więcej niż 4 partnerów.

Źródło: GUS

Warto zwrócić również uwagę, co jest główną motywacją współpracy. Najczęściej celem organizacji było pozyskanie zasobów materialnych (88,2 proc.), w tym środków finansowych na prowadzenie działalności (78 proc.). Z pozostałych kwestii za istotne uznawano dostęp do zasobów niematerialnych (78,2 proc.) np. w postaci możliwości integracji ze środowiskiem lokalnym czy poszerzeniem kontaktów.

W przypadku współpracy organizacji non-profit z instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorstwami istotne były przede wszystkim czynniki materialne. Z kolei współpraca na poziomie organizacji non-profit koncentrowała się wokół czynników niematerialnych.

Współpraca niestety nie zawsze bywa owocna i strony napotykały różne bariery. Odsetek organizacji zgłaszających występowanie trudności w relacji z partnerem (niezależenie od typu organizacji) wahał się w granicach 25 proc.

Najczęstszym problemem przy współpracy z instytucjami publicznymi okazywały się złe, niejasne przepisy i procedury prawne (12,8 proc.). Innym problemem były bariery z nawiązywaniem relacji partnerskich (11,1 proc.).

W przypadku współpracy wewnątrzsektorowej uciążliwy okazywał się brak wiedzy ze strony partnera (9,9 proc.) oraz konflikt interesów (7,4 proc.). Największą barierę przy współpracy z przedsiębiorstwami stanowiła dezinformacja na temat współpracy (15,7 proc.).

Artykuł powstał w ramach projektu „Fakty w debacie publicznej”, realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy