Strona główna Analizy Kontrowersje wokół najmu lokalu przez Nowoczesną

Kontrowersje wokół najmu lokalu przez Nowoczesną

Kontrowersje wokół najmu lokalu przez Nowoczesną

Kilka dni temu Fakt zarzucił partii Nowoczesna najem lokalu za cenę  poniżej jego wartości rynkowej. Według informacji gazety, Nowoczesna wynajęła od miasta lokal na Nowym Świecie o powierzchni 262 metrów kwadratowych za cenę 13,9 zł za metr. Uchwała zarządu dzielnicy Śródmieście potwierdza te informacje, jednak czy jest to sytuacja wyjątkowa?

Wypowiedź Pawła Rabieja w TOK FM skłoniła nas do analizy tej sytuacji.

Zgodnie z przepisami, warszawskimi zresztą, wszystkie partie polityczne korzystają z takiej samej stawki przy  wynajmie lokalu, każda partia może zwrócić się do miasta o przydział lokalu.

Zasady najmu lokali użytkowych w Warszawie określa Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą oraz Zarządzenie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7.05. 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat, z późniejszymi zmianami.

Zgodnie z zarządzeniem, lokale użytkowe oddawane są w najem na czas oznaczony do 3 lat w drodze konkursu pisemnego lub ustnego. Rozporządzenie przewiduje jednak wyjątek od tej zasady – §7 wymienia lokale, które mogą zostać wynajęte poza konkursem, wśród których znajdują się lokale przeznaczone na siedziby partii politycznych, na biura poselskie, senatorskie i poselsko-senatorskie oraz biura radnych. Stawki czynszu za wymienione lokale ustalane są w drodze negocjacji stron.

Zgodnie z uchwałą i zarządzeniem, lokale użytkowe oddawane są w najem na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat w drodze przetargu. Uchwała wymienia lokale, które mogą być wynajmowane bez przetargu, jednak nie zalicza się do nich lokali przeznaczonych dla partii politycznych. Stawki czynszu za najem lokali ustala się: w przypadku, gdy lokal został oddany w najem w wyniku przetargu pisemnego – w wysokości uzyskanej w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty, natomiast w przypadku, gdy lokal został oddany w najem w wyniku przetargu ustnego – w wysokości najwyższej uzyskanej ceny.

W związku z tym, że cenę czynszu w przypadku wynajmu lokalu użytkowego dla partii politycznych ustala się w drodze negocjacji całą wypowiedź należałoby ocenić jako fałsz bo przepisy nie wskazują na jednolite przepisy w tym zakresie. Jednak analizując praktykę w dzielnicy Śródmieście sytuacja wygląda nieco inaczej.

Nowoczesna rzeczywiście 5 kwietnia wynajęła lokal przy Nowym Świecie za 13,9 zł za metr kwadratowy. Jest to ostatni przykład wynajęcia lokalu dla partii politycznej. Wcześniej taka sytuacja miała miejsce w przypadku partii Unia Europejskich Demokratów, w stosunku do której uchwała została podjęta 22 marca br. otrzymała ona lokal przy ul. Marszałkowskiej 2 o powierzchni 171,6 metra kwadratowego w cenie 13,9 zł za metr, a więc identycznej jak Nowoczesna.

Kolejna uchwała dotycząca najmu lokalu dla partii politycznej to najem z października 2016 przez Prawo i Sprawiedliwość przy ul. Koszykowej 10. Lokal ma powierzchnię 66,4 metra kwadratowego za cenę 13,9 zł. Została ona ustalona w wyniku renegocjacji, wcześniej wynosiła 13,8 zł za metr.

W 2016 roku została rozwiązana również umowa z Sojuszem Lewicy Demokratycznej na lokal przy ul. Złotej 7 i Złotej 9 o powierzchni 446,2 metra kwadratowego. SLD płaciło za lokal 13,96 zł.

W 2015 roku została podpisana umowaPolską Razem Zjednoczona Prawica na lokal przy Wilczej 23 o powierzchni 170,1 metra kwadratowego za cenę 13,9 zł. W styczniu tego samego roku przyjęto uchwałę w sprawie nadania lokalu Partii Demokratycznej na lokal przy Marszałkowskiej 2 (który obecnie zajmuje Unia Europejskich Demokratów) za cenę 13,94 zł za metr. W marcu 2015 r. również Prawo i Sprawiedliwość otrzymało lokal na wynajem od dzielnicy Śródmieście. Za 45 metrów przy ul. Górskiego 3 wynegocjowało stawkę 13,9 zł za metr. Natomiast w grudniu 2015 r. Nowoczesna wynegocjowała umowę na lokal przy ul. Brackiej 5 o powierzchni 185,3 metra kwadratowego. Czynsz tej nieruchomości tak samo jak w przypadku nowej wynosił 13,9 zł za metr.

Przepisy zatem nie określają wprost ile ma kosztować wynajem lokalu dla partii politycznych jednak przyglądając się praktyce ostatnich lat w dzielnicy Śródmieście należy zauważyć, że cena 13,90 zł za metr kwadratowy powtarza się w przypadku wynajmu lokali dla partii politycznych i nie jest wyjątkiem. W swoim artykule Fakt odnosi się również do ceny rynkowej nieruchomości wynajętej przez Nowoczesną, jednak nie analizujemy tej części i pokazujemy jedynie praktykę w dzielnicy Warszawa Śródmieście. 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy