Czas czytania: około min.

Kontrowersje wokół najmu lokalu przez Nowoczesną

23.06.2017 godz. 18:57

Kilka dni temu Fakt zarzucił partii Nowoczesna najem lokalu za cenę  poniżej jego wartości rynkowej. Według informacji gazety, Nowoczesna wynajęła od miasta lokal na Nowym Świecie o powierzchni 262 metrów kwadratowych za cenę 13,9 zł za metr. Uchwała zarządu dzielnicy Śródmieście potwierdza te informacje, jednak czy jest to sytuacja wyjątkowa?

Wypowiedź Pawła Rabieja w TOK FM skłoniła nas do analizy tej sytuacji.

Zgodnie z przepisami, warszawskimi zresztą, wszystkie partie polityczne korzystają z takiej samej stawki przy  wynajmie lokalu, każda partia może zwrócić się do miasta o przydział lokalu.

Zasady najmu lokali użytkowych w Warszawie określa Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą oraz Zarządzenie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7.05. 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat, z późniejszymi zmianami.

Zgodnie z zarządzeniem, lokale użytkowe oddawane są w najem na czas oznaczony do 3 lat w drodze konkursu pisemnego lub ustnego. Rozporządzenie przewiduje jednak wyjątek od tej zasady – §7 wymienia lokale, które mogą zostać wynajęte poza konkursem, wśród których znajdują się lokale przeznaczone na siedziby partii politycznych, na biura poselskie, senatorskie i poselsko-senatorskie oraz biura radnych. Stawki czynszu za wymienione lokale ustalane są w drodze negocjacji stron.

Zgodnie z uchwałą i zarządzeniem, lokale użytkowe oddawane są w najem na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat w drodze przetargu. Uchwała wymienia lokale, które mogą być wynajmowane bez przetargu, jednak nie zalicza się do nich lokali przeznaczonych dla partii politycznych. Stawki czynszu za najem lokali ustala się: w przypadku, gdy lokal został oddany w najem w wyniku przetargu pisemnego – w wysokości uzyskanej w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty, natomiast w przypadku, gdy lokal został oddany w najem w wyniku przetargu ustnego – w wysokości najwyższej uzyskanej ceny.

W związku z tym, że cenę czynszu w przypadku wynajmu lokalu użytkowego dla partii politycznych ustala się w drodze negocjacji całą wypowiedź należałoby ocenić jako fałsz bo przepisy nie wskazują na jednolite przepisy w tym zakresie. Jednak analizując praktykę w dzielnicy Śródmieście sytuacja wygląda nieco inaczej.

Nowoczesna rzeczywiście 5 kwietnia wynajęła lokal przy Nowym Świecie za 13,9 zł za metr kwadratowy. Jest to ostatni przykład wynajęcia lokalu dla partii politycznej. Wcześniej taka sytuacja miała miejsce w przypadku partii Unia Europejskich Demokratów, w stosunku do której uchwała została podjęta 22 marca br. otrzymała ona lokal przy ul. Marszałkowskiej 2 o powierzchni 171,6 metra kwadratowego w cenie 13,9 zł za metr, a więc identycznej jak Nowoczesna.

Kolejna uchwała dotycząca najmu lokalu dla partii politycznej to najem z października 2016 przez Prawo i Sprawiedliwość przy ul. Koszykowej 10. Lokal ma powierzchnię 66,4 metra kwadratowego za cenę 13,9 zł. Została ona ustalona w wyniku renegocjacji, wcześniej wynosiła 13,8 zł za metr.

W 2016 roku została rozwiązana również umowa z Sojuszem Lewicy Demokratycznej na lokal przy ul. Złotej 7 i Złotej 9 o powierzchni 446,2 metra kwadratowego. SLD płaciło za lokal 13,96 zł.

W 2015 roku została podpisana umowaPolską Razem Zjednoczona Prawica na lokal przy Wilczej 23 o powierzchni 170,1 metra kwadratowego za cenę 13,9 zł. W styczniu tego samego roku przyjęto uchwałę w sprawie nadania lokalu Partii Demokratycznej na lokal przy Marszałkowskiej 2 (który obecnie zajmuje Unia Europejskich Demokratów) za cenę 13,94 zł za metr. W marcu 2015 r. również Prawo i Sprawiedliwość otrzymało lokal na wynajem od dzielnicy Śródmieście. Za 45 metrów przy ul. Górskiego 3 wynegocjowało stawkę 13,9 zł za metr. Natomiast w grudniu 2015 r. Nowoczesna wynegocjowała umowę na lokal przy ul. Brackiej 5 o powierzchni 185,3 metra kwadratowego. Czynsz tej nieruchomości tak samo jak w przypadku nowej wynosił 13,9 zł za metr.

Przepisy zatem nie określają wprost ile ma kosztować wynajem lokalu dla partii politycznych jednak przyglądając się praktyce ostatnich lat w dzielnicy Śródmieście należy zauważyć, że cena 13,90 zł za metr kwadratowy powtarza się w przypadku wynajmu lokali dla partii politycznych i nie jest wyjątkiem. W swoim artykule Fakt odnosi się również do ceny rynkowej nieruchomości wynajętej przez Nowoczesną, jednak nie analizujemy tej części i pokazujemy jedynie praktykę w dzielnicy Warszawa Śródmieście. 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.