Czas czytania: około min.

Finansowanie partii politycznych

31.08.2015 godz. 20:13

6 września 2015 r. na podstawie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum, obywatele odpowiedzą na trzy pytania.

Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”.

Pytanie drugie: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”.

Pytanie trzecie: -„Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”.

Na każde z powyższych pytań możliwa jest odpowiedź “TAK” jeśli wyrażamy zgodę, bądź odpowiedź “NIE” jeśli tej zgody nie wyrażamy na kwestię poruszoną w danym pytaniu. Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym “Wynik referendum jest wiążący, jeżeli wzięła w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania”. Konsekwencje wiążącego referendum określa art. 67 – “Właściwe organy państwowe podejmują niezwłocznie czynności w celu realizacji wiążącego wyniku referendum zgodnie z jego rozstrzygnięciem przez wydanie aktów normatywnych bądź podjęcie innych decyzji, nie później jednak niż w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia uchwały Sądu Najwyższego o ważności referendum w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”.

Jeżeli jednak referendum nie okaże się wiążące tj. nie weźmie w nim udziału więcej niż połowa uprawnionych do głosowania wynik referendum ma charakter jedynie konsultacyjny. W poniższym raporcie przedstawiamy państwu jak wygląda dotychczasowy sposób finansowania partii politycznych oraz jakie sposoby funkcjonują na świecie

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej pracy:

Raport- Finansowanie partii

Pliki do ściągnięcia

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub