Strona główna Wypowiedzi Adam Bodnar o sprawie Karola Tendery

Adam Bodnar o sprawie Karola Tendery

Adam Bodnar o sprawie Karola Tendery

Adam Bodnar

Przystąpiłem jako rzecznik do sprawy (Karola Tendery przeciwko stacji ZDF, która użyła określenia polskie obozy śmierci) na etapie postępowania przed sądem apelacyjnym, co więcej sąd apelacyjny nawet się zgodził co do konstrukcji przeprosin które stacja ZDF powinno opublikować na swojej stronie i można powiedzieć wyrok sądu odtworzył to zgodnie z moją sugestią i sprawa zakończyła się prawomocnym wyrokiem nakazującym przeproszenie pana Tendery przez stację ZDF.

Gość Radia ZET, 20.01.2017

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Gość Radia ZET, 20.01.2017

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Oficjalna strona Rzecznika Praw Obywatelskich podaje, że Sąd Apelacyjny w Krakowie w całości uznał argumentację RPO Adama Bodnara. Dotyczyła ona zamieszczenia na stronie internetowej niemieckiej telewizji ZDF oświadczenia w języku polskim i języku niemieckim o następującej treści:

Zweites Deutches Fernsehen, wydawca portalu internetowego www.zdf.de wyraża ubolewanie z powodu pojawienia się w dniu 15 lipca 2013 r. na portalu www.zdf.de w artykule pt. „Verschollene Filmschatze, 1945. Die befreiung der Konzentrationslager”, nieprawdziwego i fałszującego historię Narodu Polskiego określenia, sugerującego jakoby obozy zagłady w Majdanku i Auschwitz zostały wybudowane i prowadzone przez Polaków i przeprasza Pana Karola Tenderę, który był więziony w niemieckim obozie koncentracyjnym, za naruszenie jego dóbr osobistych, w szczególności tożsamości narodowej (poczucia przynależności do Narodu Polskiego) i jego godności narodowej”.
Oświadczenia powinno zostać zamieszczone na stronie www.zdf.de i pozostawione na okres całego miesiąca.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy