Adam Struzik o samorządzie województwa mazowieckiego

30.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Z informacji zawartych na stronie Urzędu Statystycznego w Warszawie wynika, że ludność województwa mazowieckiego na dzień 30.06.2018 wynosi 5 391 813 osób.

Źródło: Urząd Statystycznego w Warszawie

Chociaż Adam Struzik przytaczając statystykę dotyczącą liczebności mieszkańców województwa mazowieckiego myli się o ponad 30 tys., jego słowa mieszczą się w granicach dopuszczalnego marginesu błędu, dlatego też uznajemy je za prawdziwe.

 

 

Share The Facts
Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego

 

Jest nas w naszej wspólnocie mazowieckiej 5 milionów 360 tys. obywateli.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.