Strona główna Wypowiedzi Członkowie WRON a wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Członkowie WRON a wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Członkowie WRON a wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Grzegorz Schetyna

Poseł
Platforma Obywatelska

W ustawie tej, którą wprowadzaliśmy w 2008 roku, w której ograniczaliśmy (…) pieniądze, emerytury dla byłych pracowników UB i SB, tam była także kwestia członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. I ten przepis został uchylony przez Trybunał Konstytucyjny.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

ustawie z dnia 23 stycznia 2009 roku dotyczącej zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym poszczególnych służb, czytamy: „uznając, że samozwańcza Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego służyła utrwalaniu systemu komunistycznego w Polsce, (…) – kierując się zasadą sprawiedliwości społecznej wykluczającą tolerowanie i nagradzanie bezprawia, uchwala się, co następuje:

Art. 1. W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.) po art. 15a dodaje się art. 15b w brzmieniu:

„Art. 15b. W przypadku osoby, która była członkiem Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, emerytura wynosi 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok służby w Wojsku Polskim po dniu 8 maja 1945 r.””.

Po rozpoznaniu wniosku grupy posłów, Trybunał Konstytucyjny wydał 24 lutego 2010 roku wyrok odnoszący się do zgodności aktu z Konstytucją. Tam też znajduje się orzeczenie dotyczące wprowadzenia w ustawie artykułu 15b.

„W zakresie, w jakim przewiduje się, że emerytura osoby, która była członkiem Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego wynosi 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok służby w Wojsku Polskim po dniu 8 maja 1945 r. do dnia 11 grudnia 1981 r., jest niezgodny z art. 32 Konstytucji.” Prawdą jest więc stwierdzenie Grzegorza Schetyny, że przepis ten został uchylony przez Trybunał.

Innym aktem zmienionym przez ustawę z dnia 23 stycznia 2009 roku jest ustawa z dnia 18 lutego 1994 r., o czym mówi podpunkt trzeci artykułu drugiego. Czytamy w nim, że: „w przypadku osoby, która pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. (…) emerytura wynosi:

1) 0,7% podstawy wymiaru – za każdy rok służby w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944–1990;

2) 2,6% podstawy wymiaru – za każdy rok służby lub okresów równorzędnych ze służbą, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, 1a oraz pkt 2-4.”

Te przepisy, odnoszące się do osób pełniących służbę w organach bezpieczeństwa państwa, uznane zostały jako zgodne z konstytucją. Słowa Grzegorza Schetyny są więc prawdziwe, z zastrzeżeniem, że ustawa weszła w życie w roku 2009, nie 2008, jak mogłoby wynikać z interpretacji. Projekt dokumentu wpłynął jednak już 15 października 2008 roku. Można więc uznać, że od tego momentu był wprowadzany.

 

 

Share The Facts
Grzegorz Schetyna
Przewodniczący Platformy Obywatelskiej

 

W ustawie tej, którą wprowadzaliśmy w 2008 roku, w której ograniczaliśmy (…) pieniądze, emerytury dla byłych pracowników UB i SB, tam była także kwestia członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. I ten przepis został uchylony przez Trybunał Konstytucyjny.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy