Czas czytania: około min.

Czy inflacja w sierpniu jest rekordem dekady?

17.09.2021 godz. 16:04

Wypowiedź

Manipulacja

Analiza w pigułce

  • Inflacja w sierpniu 2021 roku wyniosła 5,5 proc. To najwyższa wartość w ujęciu miesięcznym od stycznia 2001 roku.
  • Poza tym wiceminister Patkowski dokonuje zestawienia najnowszych danych miesięcznych z uśrednionymi danymi w latach 2010–2012. Zgodnie z naszą metodologią porównywanie danych nieporównywalnych jest manipulacją.

Kontekst wypowiedzi

Główny Urząd Statystyczny każdego miesiąca publikuje informacje na temat wzrostu cen. Inflacja jest mierzona przez GUS indeksem cen konsumpcyjnych (CPI – Consumer Price Index), który jest podstawowym wskaźnikiem w Polsce. Z kolei Eurostat do zestawienia używa zharmonizowanego indeksu cen konsumpcyjnych (HICP – Harmonised Index of Consumer Prices). Szerzej na ten temat pisaliśmy przy okazji analizy wypowiedzi Izabeli Leszczyny.

O wzrost cen w sierpniu w audycji Polskiego Radia został zapytany wiceminister finansów Piotr Patkowski. Polityk przyznał, że obecnie inflacja na poziomie 5 proc. jest wysoka, lecz w latach poprzednich rządów odnotowywano wyższe wartości. Pytany o przyczyny inflacji Patkowski argumentował, że:

„Podwyższona inflacja zawsze pojawia się tam, gdzie jest dość dynamiczny wzrost gospodarczy. A ponieważ mamy dynamiczny wzrost gospodarczy – spowodowany także odbiciem popandemicznym – to towarzyszy temu inflacja”.

Rekordowa inflacja… na początku XXI wieku

Według wstępnych danych GUS inflacja w sierpniu w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim wyniosła 5,4 proc. Wartość ta następnie została skorygowana do 5,5 proc. Po raz ostatni wyższy wzrost w ujęciu miesięcznym odnotowano w 2001 roku, kiedy inflacja w styczniu wyniosła 7,4 proc. 

Za rządów koalicji PO-PSL najwyższy poziom inflacja osiągnęła w maju 2011 roku. Wówczas było to 5 proc., czyli mniej niż w sierpniu 2021 roku. Poza tym wiceminister Patkowski dokonuje nienależytego porównania najnowszych danych miesięcznych z danymi średniokresowymi w ujęciu rocznym. Zgodnie z naszą metodologią zestawienie danych nieporównywalnych jest manipulacją.

Co ciekawe, nawet gdyby uwzględnić powyższe porównanie, okazałoby się ono fałszywe, gdyż w latach 2010, 2011 i 2012 inflacja wynosiła odpowiednio 2,6 proc., 4,3 proc. oraz 3,7 proc. 

Artykuł powstał w ramach projektu „Fakty w debacie publicznej”, realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub