Strona główna Wypowiedzi Czy istnieją instrukcje dotyczące niszczenia dokumentów MON?

Czy istnieją instrukcje dotyczące niszczenia dokumentów MON?

Czy istnieją instrukcje dotyczące niszczenia dokumentów MON?

Tomasz Siemoniak

Parlamentarzysta
Platforma Obywatelska

Jest instrukcja z roku 2005  w Ministerstwie Obrony, która ściśle określa, kiedy, kto i jakie dokumenty powinien niszczyć.

RMF 24, 11.02.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

RMF 24, 11.02.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

W 2005 roku zostało uchwalone ZARZĄDZENIE 3/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 02.02.2005 r. w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w resorcie obrony narodowej które określa:

  • zasady klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji ze względu na okresy jej przechowywania;
  • zasady i tryb przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów wojskowych;
  • zasady i tryb brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

8.12.2005 wprowadzono decyzję Nr 392/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 grudnia 2005 r. Do tej decyzji wprowadzono kolejną zmianę z dnia 27.11.2007 roku, która wprowadzała zmianę „w Instrukcji o postępowaniu z dokumentami etatowymi i tabelami należności w resorcie obrony narodowej”, stanowiącej załącznik do decyzji Nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 2005 r”.

Decyzja z 8.12 straciła ważność 15.08.2012 roku. Kolejna instrukcja pochodzi z 3.08.2012 roku: DECYZJA Nr 235 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji o postępowaniu z dokumentami etatowymi i tabelami należności w resorcie obrony narodowej”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy