Czas czytania: około min.

Czy jest obowiązek kamer w lokalach wyborczych?

02.11.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę niezbędny kontekst i odkładając na bok emocjonalne zabarwienie wypowiedzi Pawła Adamowicza, interpretujemy ją jako stwierdzenie, że Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło obowiązek umieszczania w lokalach wyborczych kamer, z czego następnie musiano się wycofać z uwagi na sprzeczność takiego rozwiązania z regulacjami UE.

Kamery rejestrujące głosowanie zostały wprowadzone ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych z dnia 11 stycznia 2018 roku (Dz.U. z 2018 r., poz. 130).

Art. 5 przegłosowanej noweli brzmiał: „W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4) wprowadza się następujące zmiany: § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Od podjęcia przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie czynności, o których mowa w art. 42 § 1, do podpisania protokołu, o którym mowa w art. 75 § 1, prowadzi się transmisję z lokalu wyborczego za pośrednictwem publicznie dostępnej sieci elektronicznego przekazywania danych. Szczegółowe informacje o dostępie do transmisji podaje się co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem głosowania na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.”

Po wprowadzeniu Ustawy Państwowa Komisja Wyborcza wystąpiła do Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych z prośbą o opinię dotyczącą zapisów w ustawie w sprawie transmisji głosowania w lokalach wyborczych.

Według odpowiedzi GIODO ustawa ta jest niezgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 czyli tzw. RODO.

Kolejna ustawa (art. 1 ust. 2) doprowadziła do uchylenia artykułów mówiących o transmisji z lokalu wyborczego, zatem wypowiedź Pawła Adamowicza uznajemy za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Paweł Adamowicz
Prezydent Gdańska

 

Kamerki wprowadziliście [PiS – nową ustawą o wyborach samorządowych], które potem musieliście usunąć, bo nie znacie przepisów UE.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub