Strona główna Wypowiedzi Czy PJN proponował program 400 Plus?

Czy PJN proponował program 400 Plus?

Czy PJN proponował program 400 Plus?

Paweł Poncyljusz

Platforma Obywatelska

W 2011 r. Polska Jest Najważniejsza proponowała program 400 złotych na każde dziecko.

Graffiti, Polsat News, 14.10.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Graffiti, Polsat News, 14.10.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Informacje o proponowanym przez ugrupowanie Polska Jest Najważniejsza świadczeniu 400 zł miesięcznie na każde dziecko odnajdujemy na archiwalnej stronie internetowej partii. Jako uzasadnienie pomysłu twórcy programu podali „racjonalizację szeroko rozumianych wydatków państwa na politykę rodzinną.” W dokumencie przewidziane zostały również trzy możliwe drogi dojścia do takiego rozwiązania:

  •         kwota wolna od podatku na każde dziecko,
  •         trzecia osoba fiskalna,
  •         wpłacanie na konto rodziców na każde dziecko odpowiedniej kwoty miesięcznie (400 zł), np. w przypadku rodzin wiejskich.

Świadczenie to, według wyliczeń partii, kosztowałoby państwo 4800 zł miesięcznie.

Wspomnianej kwocie 400 zł miało towarzyszyć wprowadzenie tzw. kont edukacyjnych, na które każde dziecko miesięcznie dostawałoby dodatkowe 200 zł, a także stworzenie systemu podatkowego uwzględniającego liczbę dzieci w rodzinie oraz podwojenie kwoty wolnej od opodatkowania (z 3 do 6 tys. zł), którą również objęte byłoby każde dziecko w rodzinie.

Oba pomysły szerzej skomentowane zostały przez polityków PJN podczas zorganizowanej przez nich 1 października 2011 r. konferencji prasowej. Paweł Kowal, jeden z ówczesnych liderów partii, określił wtedy politykę prorodzinną jako „pierwszą i najtrudniejszą rzecz, którą już teraz trzeba się zająć.” Polityk przywoływał ponadto przykłady innych państw, jak np. Niemiec, Węgier, Ukrainy czy Rosji, gdzie z powodzeniem funkcjonowały rozwiązania podobne do tych proponowanych przez członków ugrupowania.

Kowal mówił również o potencjalnych źródłach finansowania programu: „Wiele osób zastanawia się skąd finansować politykę prorodzinną, a my odpowiadamy, że dzisiaj 2/3 tych pieniędzy już w budżecie jest. Na przykład w postaci ulg podatkowych lub też w postaci pieniędzy, które są przeznaczane na cele edukacyjne i społeczne; pieniądze te są również w funduszach rolniczych, bo KRUS organizuje kolonie, za które płaci.”

Wiceszefowa PJN, Elżbieta Jakubiak, podczas konferencji z kolei powoływała się na argument, że wzmocnienie polityki prorodzinnej spowoduje wzrost liczby urodzeń oraz zahamowanie spadku stopy życiowej w rodzinach wielodzietnych.

Obietnica wprowadzenia programu 400 złotych na każde dziecko miesięcznie pojawia się również w spocie wyborczym PJNu, w którym przytacza ją Paweł Kowal.

Wszystkie opisane postulaty głoszone były podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi, które odbyły się 9 października 2011 r. Komitet Wyborczy PJN uzyskał w nich 2,19%, nie przekraczając progu wyborczego i nie dostając się do Parlamentu. Partia nigdy zatem nie miała możliwości realizacji swoich pomysłów na politykę prorodzinną, jednak faktem jest, że obiecywała ona swoisty program 4oo Plus, jeszcze przed Prawem i Sprawiedliwością. W związku z tym, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!