Strona główna Wypowiedzi Czy PO może postawić Prezydenta w stan oskarżenia?

Czy PO może postawić Prezydenta w stan oskarżenia?

Czy PO może postawić Prezydenta w stan oskarżenia?

Andrzej Halicki

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Platforma Obywatelska

PO ma taką siłę, moc i będziemy to czynić na podstawie wniosku, który może złożyć 140 posłów i senatorów, by [Andrzej Duda] stawił się przed sejmową Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej, jedyną komisją, przed którą prezydent Rzeczpospolitej ma obowiązek się stawić.

PolskieRadio.pl, 04.12.2015

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

PolskieRadio.pl, 04.12.2015

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

W momencie naruszenia Konstytucji, ustawy lub popełnienia przestępstwa, Prezydent Rzeczypospolitej może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. Ma to miejsce w wyniku uchwały Zgromadzenia Narodowego podjętej większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego na wniosek co najmniej 140 członków obu izb parlamentu, o czym jasno mówi Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej według art. 9g Ustawy o Trybunale Stanu: “uchwala sprawozdanie o wystąpieniu do Zgromadzenia Narodowego z wnioskiem o postawienie Prezydenta w stan oskarżenia albo o umorzenie postępowania w sprawie”. Zgodnie z art. 9d “Osoba objęta wnioskiem ma obowiązek stawić się przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej”.

Platformę Obywatelską reprezentuje 138 posłów oraz 33 senatorów, w związku z tym posiada wystarczającą liczbę 140 członków Zgromadzenia Narodowego i może zgłosić wniosek o postawienie głowy państwa przed Trybunałem Stanu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy