Strona główna Wypowiedzi Czy szefowa warszawskiego MPWiK zarabia więcej niż prezydent i premier?

Czy szefowa warszawskiego MPWiK zarabia więcej niż prezydent i premier?

Czy szefowa warszawskiego MPWiK zarabia więcej niż prezydent i premier?

Jan Strzeżek

Szefowa MPWiK (w Warszawie – przyp. Demagog) zarabia tyle, ile prezydent i premier razem wzięci. (…) 31 tys. zł (…) netto.

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

  •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
  • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
  • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
  • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Tak jest, 14.09.2020

  • Wypowiedź radnego Jana Strzeżka uznajemy za nieweryfikowalną, ponieważ informacja na temat miesięcznych zarobków premiera Morawieckiego jest niejawna.
  • Należy jednak podkreślić, iż polityk Porozumienia myli się co do kwoty zarobków podanych przez szefową warszawskiego MPWiK. W rzeczywistości jej miesięczne zarobki z racji sprawowanej funkcji wynoszą ok. 31 tys. brutto.

Ile zarabia prezes warszawskiego MPWiK?

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie Renata Tomusiak, z racji sprawowanej funkcji, osiągnęła w roku 2019 dochód na poziomie  379 737,77 zł brutto, co przekłada się na miesięczne zarobki średnio w wysokości 31 644,81 zł brutto.

Warto też wspomnieć, iż nie było to jedyne źródło dochodu szefowej MPWiK.  Jest też ona bowiem członkiem rady nadzorczej w Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie. Z tego tytułu dochód osiągnęła w wysokości 51 094,11 zł, co oznacza, iż przeciętnie miesięczne otrzymywała 4 257,84 zł brutto. 

Jaką sumę miesięcznie inkasuje prezydent?

Informacja na temat zarobków prezydenta Andrzeja Dudy pochodzi z oświadczenia majątkowego, które zostało opublikowane 10 marca 2020 roku. Wynika z niego, iż w roku ubiegłym głowa państwa zarobiła 243 041, 43 zł brutto, a więc miesięczne przeciętne uposażenie prezydenta wynosiło 20 253,45 zł brutto.

Premier Mateusz Morawiecki

W przypadku premiera Mateusza Morawieckiego nie dysponujemy oficjalną informacją na temat jego zarobków, gdyż szef rządu zastrzegł sobie możliwość nieupubliczniania tych danych. Podstawą takiego działania jest art. 10 ust. 3 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Zgodnie z nim oświadczenia o stanie majątkowym mogą być publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej wyłącznie po uzyskaniu zgody osoby zajmującej dane stanowisko. Zgodnie z ww. przepisem, oświadczenia stanowią tajemnicę prawnie chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Redakcja Demagoga zwróciła się w trybie dostępu do informacji publicznej  z prośbą do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  o podanie dochodów uzyskanych przez Premiera Mateusz Morawieckiego z tytułu sprawowanej funkcji. W otrzymanej odpowiedzi nie otrzymaliśmy informacji o dokładnych zarobkach premiera. 

W przypadku braku jasnej deklaracji ze strony szefa rządu porównywanie zarobków z innymi osobami, które zawarły informacje na temat swoich dochodów w oświadczenia majątkowych, staje się niemożliwe. W związku z powyższym wypowiedź radnego Jana Strzeżka uznajemy za nieweryfikowalną.

Zarobki premiera możemy jedynie oszacować na podstawie  przepisów ustawy z dnia 31 lipca 1981 roku o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Stanowi ona, że pensje premiera ustala się na podstawie kwoty bazowej, a więc prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej. Zgodnie z ustawą budżetową  za rok 2019 kwota bazowa wynosiła 1 789,42 zł.

By móc wyliczyć podstawę wynagrodzenia należy przemnożyć kwotę bazową przez mnożniki ustalane na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej. W przypadku premiera jest to aktualnie przelicznik 6,2. Oznacza to, że zasadnicze wynagrodzenie opiewa na kwotę 11 094,40 zł.

Do podstawy wynagrodzenia należy doliczyć dodatek funkcyjny, którego mnożnik wynosi 2. W związku z powyższym otrzymujemy kwotę 3 578,84 zł. Łącznie daję to 14 673,24 zł

Poniżej prezentujemy wyliczenia:

6,2 x 1 789,42 = 11 094,40 zł wynagrodzenia zasadniczego

2,0 x 1 789,42 =   3 578,84 zł dodatku funkcyjnego.

Łącznie 14 673,24 zł brutto.

Mateusz Morawiecki może otrzymywać także dodatek za wysługę lat, obliczany procentowo od kwoty wynagrodzenia zasadniczego. Dla wyliczenia tego dodatku potrzebna byłaby jednak wiedza o formie zatrudnienia Morawieckiego w przeszłości. Zatrudnienie np. na podstawie umowy cywilno-prawnej czy kontraktu, nie jest zaliczane do wysługi lat. Takowej informacji jednak nie mamy, co sprawia, iż oszacowanie miesięcznych zarobków premiera staje się niemożliwym.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy