Strona główna Wypowiedzi Czy wybór Małgorzaty Gersdorf na I Prezesa SN był nielegalny?

Czy wybór Małgorzaty Gersdorf na I Prezesa SN był nielegalny?

Czy wybór Małgorzaty Gersdorf na I Prezesa SN był nielegalny?

Arkadiusz Mularczyk

Poseł
Suwerenna Polska

W 2003 roku doszło do zmiany regulaminu w SN, ponieważ wcześniej te decyzje o przedstawieniu, wyborze w ogóle kandydatów na prezesa Sądów Najwyższego oraz przedstawienia prezydentowi następowały w formie uchwały. Czyli zgromadzenie ogólne podejmowało uchwałę.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

W 2003 r. rzeczywiście doszło do uchwalenia przez SN Regulaminu SN oraz regulaminu wybierania kandydatów na stanowisko I Prezesa Sądu Najwyższego. W pierwszej wersji drugiego dokumentu była mowa o uchwale, którą ma podjąć Zgromadzenie Ogólne SN, jednak w 2014 r. doszło do zmiany regulaminu i mówi on jedynie o przedstawieniu Prezydentowi wyników wyboru.

Przed wejściem w życie Konstytucji z 1997 r. w tej kwestii obowiązywały przepisy ustawy o SN z 1984 r., w której to Sejm wybierał I Prezesa, a ZO SN nie brało w tym udziału. Po wejściu w życie Konstytucji Prezesa powołuje już Prezydent. Jak poinformowało nas biuro prasowe SN w żadnym z dotychczasowych wyborów I Prezesa SN, Zgromadzenie Ogólne nie podjęło uchwały. Była to jedynie informacja dla Prezydenta o tym jacy sędziowie uzyskali wymaganą liczbę głosów.

17121492_1253099974767133_2112197578_o

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy