Strona główna Wypowiedzi Ile budynków komunalnych powstało przed wojną?

Ile budynków komunalnych powstało przed wojną?

Ile budynków komunalnych powstało przed wojną?

Andrzej Ceynowa

96 proc. wszystkich budynków komunalnych powstało przed wojną.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Najbardziej aktualne publicznie dostępne dane dotyczące budynków komunalnych w Gdańsku zawarte są w załączniku do uchwały Rady Miasta z 28 listopada 2013 o gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym gminy w latach 2014-2018.

Odpowiednie dane można znaleźć w tabeli 1.9 na stronie piątej.

O udostępnienie najbardziej aktualnych danych posiadanych przez Urząd Miasta zwróciliśmy się w trybie dostępu do informacji publicznej. W odpowiedzi Wydział Gospodarki Komunalnej podał, że według stanu na 31 grudnia 2017 r. liczba gminnych budynków komunalnych wynosiła 1635, w tym 1517 budynków wybudowanych przed rokiem 1945, co stanowi 92,8% wszystkich budynków.

Poinformowano nas również, że trwają prace nad nowym wieloletnim programem mieszkaniowym Miasta Gdańska, w którym znajdzie się aktualna tabela z podziałem gminnych budynków według daty wybudowania.

Jak widać w powyższych wyliczeniach, zarówno w latach 2009-2012, jak i na koniec 2017 roku udział budynków przedwojennych w ogólnej liczbie budynków komunalnych oscylował w okolicach stałego poziomu 93%. 96% uznajemy za dopuszczalne zaokrąglenie, a wypowiedź Andrzeja Ceynowy – za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Andrzej Ceynowa
Kandydat na prezydenta Gdańska

 

96 proc. wszystkich budynków komunalnych powstało przed wojną.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy