Czas czytania: około min.

Ile głosów trzeba, by postawić prezydenta w stan oskarżenia?

11.12.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Jak stanowi art. 145 ust. 2 Konstytucji RP “Postawienie Prezydenta Rzeczypospolitej w stan oskarżenia może nastąpić uchwałą Zgromadzenia Narodowego podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego na wniosek co najmniej 140 członków Zgromadzenia Narodowego.” Oznacza to, że wniosek o “uruchomienie procedury” zgodnie ze słowami posła Halickiego może zostać wszczęty przez przynajmniej 140 posłów i senatorów.

Platformę Obywatelską reprezentuje 138 posłów oraz 33 senatorów, w związku z tym posiada wystarczającą liczbę 140 członków Zgromadzenia Narodowego i może zgłosić wniosek o postawienie głowy państwa przed Trybunałem Stanu.

Jednak wniosek musi zostać przegłosowany większością ⅔ członków Sejmu i Senatu, co przy obecnym rozkładzie mandatów wydaje się niemożliwe.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.