Czas czytania: około min.

Ile kobiet w Gdańsku jest bezrobotnych?

23.09.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Liczby opisujące aktywność zawodową kobiet według powiatu można znaleźć na stronie Urzędu Statystycznego w Gdańsku w zakładce “pracujący według płci”. W 2017 roku w Gdańsku było 93 476 pracujących kobiet. To więcej niż pracujących mężczyzn, których było tylko 85 469. Patrząc na dane z lat 2005-2017 widać, że w 2011 roku po raz pierwszy we wspomnianym okresie pracujących kobiet było więcej niż mężczyzn, a później różnica między liczebnością tych grup tylko się zwiększała.

Nie udało nam się znaleźć danych z 2017 roku, wskazujących dokładną liczbę kobiet w wieku produkcyjnym. Na podstawie tej liczby można by było obliczyć dokładną proporcję kobiet aktywnych zawodowo. W analizie posłużyliśmy się zatem dwoma przybliżonymi liczbami.

Z tego samego źródła (zakładka “ludność według płci”) można dowiedzieć się, że w 2017 roku w Gdańsku było 244 087 kobiet. Na tej podstawie policzyliśmy, że w 2017 roku około 38,3% kobiet w Gdańsku pracowało. Należy jednak podkreślić, że jest to odsetek wszystkich mieszkanek Gdańska, w tym niemowląt, dzieci, seniorek i niepełnosprawnych.

Drugą metodą przybliżenia jest policzenie proporcji kobiet w całkowitej ludności Gdańska, która wynosiła około 52,6%. Mieszkańców w wieku produkcyjnym było natomiast 274 719 (tamże, zakładka “ludność według ekonomicznych grup wieku”). Jeżeli założyć zachowanie proporcji płci, to kobiet w wieku produkcyjnym było około 144 436. Dzieląc liczbę pracujących mieszkanek Gdańska przez szacowaną ich liczbę w wieku produkcyjnym otrzymamy przybliżoną proporcję pracujących mieszkanek Gdańska w wieku produkcyjnym na poziomie 64,7%, co oznaczałoby, że w 2017 roku nie pracowało nieco ponad 35% gdańszczanek w wieku produkcyjnym.

Zakrąglenie zastosowane przez Elżbietę Jachlewską uznajemy za dopuszczalne szczególnie, że zmuszeni byliśmy bazować na przybliżonych liczbach. Elżbieta Jachlewska wyraża się jednak nieprecyzyjnie kiedy mówi, że 30% kobiet w Gdańsku nie pracuje, ponieważ nie wspomina, że ma na myśli kobiety w wieku produkcyjnym, a to zdaje się mieć na myśli.

Nie udało nam się natomiast znaleźć żadnego raportu bądź ankiety, w której bierne zawodowo mieszkanki Gdańska podawałyby warunki wystarczające dla ponownego podjęcia przez nie pracy. Do czasu znalezienia tego rodzaju danych, opublikowanych jeszcze przed Gdańską Debatą Gospodarczą, wypowiedź Elżbiety Jachlewskiej uznajemy za nieweryfikowalną.

 

 

Share The Facts
Elżbieta Jachlewska
Kandydatka na prezydenta Gdańska

 

30% kobiet w Gdańsku nie pracuje. 70% z nich mówi, że podjęłoby pracę, gdyby miało dostęp do żłobka, do usług opiekuńczych (…) i gdyby mogło pracować w elastycznym czasie pracy.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub