Czas czytania: około min.

Ile kosztuje organizacja wyborów prezydenckich?

01.04.2020 godz. 13:58

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Ustawa budżetowa na 2020 rok przewiduje środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów w kwocie łącznej 534 mln 950 tys. zł (s. 2/39).

Dane szczegółowe dotyczące struktury tych wydatków przedstawiła na posiedzeniu Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, rozpatrującej i opiniującej projekt budżetu dla Komisji Finansów Publicznych, szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.

Zgodnie z przekazanymi przez nią informacjami wydatki planowane na wybory prezydenckie 2020 to kwota 319 mln 700 tys. zł, w tym wydatki majątkowe – 830 tys. zł oraz wydatki na dodatki wyborcze w kwocie 2 865 tys. zł.

Kwotę tę przyjęto, mając na uwadze rzeczywiste koszty tych wyborów w 2015 r., które wyniosły 147 mln zł, zwiększając m.in. o koszty planowanego podwyższenia wydatków na zryczałtowane diety przysługujące członkom komisji wyborczych, o koszty wynagrodzeń urzędników wyborczych, o koszty przesłania druków bezadresowych, zakupu urn wyborczych w przypadku konieczności ich wymiany oraz zwiększenie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z przygotowaniem, organizacją i przeprowadzeniem wyborów.

– wyjaśniła Pietrzak.

Ile kosztowała organizacja wyborów prezydenckich 2015 i 2010?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Krajowe Biuro Wyborcze w roku 2015 wydatki na wybory prezydenckie wyniosły ponad 147 mln zł, natomiast w 2010 roku – niemal 107 mln zł. Oznacza to wzrost wydatków o 37 procent pomiędzy rokiem 2010 a 2015 i prognozowany wzrost wydatków o 117 procent pomiędzy rokiem 2015 a 2020.

Zgodnie z danymi KBW największy udział w wydatkach na organizację wyborów prezydenckich w 2015 roku miały dotacje celowe na zadania zlecone gminom (129,6 mln, niemal 88 procent ogółu wydatków). Zdecydowana większość środków w tej kategorii wydatków została przeznaczona na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych (72,9 mln zł, niemal połowa ogółu wydatków na organizację wyborów).

Michał Szczerba przytacza prawdziwe dane dotyczące przewidywanej kwoty wydatków na organizację majowych wyborów prezydenckich. Zgodnie z tym jego wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub