Czas czytania: około min.

Ile mostów w Warszawie jest w budowie?

19.10.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Podczas programu „Zawsze na temat”, wyemitowanego na antenie TVP 3 Warszawa dn. 6.09.2018 r., Jan Potocki, mówiąc o planach budowy nowych mostów w Warszawie, odniósł się do liczby istniejących mostów w stolicy:

[W tej chwili mamy w Warszawie – przyp. red.] sześć… cztery… pięć [mostów – przyp. red.], no jest jeden w budowie.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi przez Urząd m.st. Warszawy w formie interaktywnego planu miasta, obecnie w stolicy znajduje się 7 mostów drogowych, 1 most drogowo-kolejowy oraz 1 most kolejowy. Są to kolejno – wymieniając od północy:

  • most Skłodowskiej-Curie (d. Północny) – drogowy,
  • most Grota-Roweckiego – drogowy,
  • most Gdański – drogowo-kolejowy,
  • most Śląsko-Dąbrowski – drogowy,
  • most Świętokrzyski – drogowy,
  • most średnicowy – kolejowy,
  • most Poniatowskiego – drogowy,
  • most Łazienkowski – drogowy,
  • most Siekierkowski – drogowy.

Z kolei most Południowy budowany jest od czerwca 2017 r.

Choć Jan Potocki poprawnie identyfikuję rozpoczętą budowę mostu Południowego, kandydat na prezydenta Warszawy przytacza nieprawidłową liczbę mostów znajdujących się obecnie w Warszawie, dlatego też jego wypowiedź uznajemy za fałszywą.

 

 

Share The Facts
Jan Zbigniew Potocki
KW II RP

 

[W tej chwili mamy w Warszawie – przyp. red.] sześć… cztery… pięć [mostów – przyp. red.], no jest jeden w budowie.

 

 

 

oEmbed Link


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.