Strona główna Wypowiedzi Ile osób przypada na lokal wyborczy w Polsce i w państwach Europy?

Ile osób przypada na lokal wyborczy w Polsce i w państwach Europy?

Ile osób przypada na lokal wyborczy w Polsce i w państwach Europy?

Grzegorz Lorek

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

W Danii na 15 tys. lokali wyborczych na każdy lokal przypada 390 mieszkańców. To jest pierwsze miejsce w Europie. W Hiszpanii, porównywalnej z Polską, na 60 tys. lokali wyborczych przypada 789 mieszkańców na lokal wyborczy. W Niemczech na 88 tys. lokali – 955 wyborców. Jeszcze Bułgaria, na 10 998 lokali wyborczych – 627 wyborców. Polska, ostatnie miejsce, na 27 415 lokali wyborczych – 1378 mieszkańców.

Posiedzenie Sejmu RP, 26.01.2023

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu RP, 26.01.2023

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

  • Grzegorz Lorek przytacza prawidłowe dane dotyczące liczby lokali wyborczych w ostatnich wyborach parlamentarnych – dla Polski, NiemiecHiszpanii. Podał jednak błędne dane dla Bułgarii oraz Danii.
  • W Bułgarii w ostatnich wyborach utworzono 11 845 lokali, a w Danii (według naszych obliczeń oraz raportu OSCE) było ich 1 347.
  • W Danii na jeden lokal przypadało 4,6 tys. osób, w Bułgarii – 577 osób. Natomiast w Polsce na jeden lokal przypadało 1,3 tys. mieszkańców, w Niemczech – 946 osób, a w Hiszpanii – 791 osób.
  • Najmniej mieszkańców na jeden lokal wyborczy przypada w Bośni i Hercegowinie –365 osób, a najwięcej w Monako –38 tys. i Danii –4,3 tys. Polska znalazła się na 27 miejscu spośród 41 przeanalizowanych państw europejskich.
  • Grzegorz Lorek nieprawidłowo przytoczył liczbę lokali wyborczych w Danii i Bułgarii. Ponadto błędnie zasugerował, że Dania jest na pierwszym miejscu, a Polska na ostatnim pod względem liczby osób na jeden lokal wyborczy. Dania tak naprawdę zajmuje przedostatnie miejsce, a Polska znalazła się na w trzeciej dziesiątce. Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako fałszywą.

Parlament pracuje nad zmianami w Kodeksie wyborczym

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi posłowie PiS przedłożyli projekt, który miałby znacząco zwiększyć ilość lokali wyborczych w Polsce. Projekt zakłada zmniejszenie dolnego limitu mieszkańców miejscowości, w której znajduje się lokal, z 500 do 200 osób.

uzasadnieniu do projektu czytamy, że zmiany te mają pozytywnie wpłynąć na frekwencję wyborczą w Polsce. Małą dostępność lokali wyborczych w Polsce podkreślił Grzegorz Lorek, który zaprezentował dane o tym, jak wypadamy pod tym względem na tle innych państw europejskich.

 

Dane dotyczące lokali wyborczych i mieszkańców państw Europy zostały przytoczone przez Marka Asta już w styczniu br. podczas posiedzenia komisji sejmowej (s. 32). Zwróciliśmy się do biura poselskiego posła Asta z zapytaniem o źródło tych danych, jednak nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

W Polsce na jeden lokal przypada co najmniej 1,3 tys. osób

Liczbę lokali przytoczoną przez Grzegorza Lorka (27 415) potwierdza raport Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OSCE), który dotyczył ostatnich wyborów parlamentarnych w 2019 roku (s. 7). W spisie wyborców znalazło się wówczas 30,2 mln wyborców.

Według szacunków Eurostatu na początku 2022 roku żyło w Polsce 37 654 247 mieszkańców. Po przeliczeniu okazuje się, że na jeden lokal wyborczy przypadają ok. 1 373 osoby, co jest wynikiem zbliżonym do przytoczonego przez Lorka.

W Danii znajdziemy jeden lokal na każde 4 tys. osób

W Danii w każdym obwodzie głosowanie odbywa się w jednym lokalu wyborczym (pkt 45). Rządowy raport z 2011 roku wspomina o ok. 1,6 tys. lokali wyborczych, czyli mniej niż 15 tys., o których wspomniał Lorek, a po reformie administracyjnej liczba lokali jeszcze spadła.

Z przeprowadzonych przez nas obliczeń, na podstawie oficjalnych danych duńskiego rządu z ostatnich wyborów parlamentarnych z dnia listopada 2022 roku, wynika, że w Danii znajduje się 1 347 lokali wyborczych rozlokowanych w 92 okręgach wyborczych. Obliczenia te potwierdza także raport OSCE.

Według Eurostatu w Danii zamieszkuje obecnie 5 873 420 osób. Daje to wynik ok. 4 360 osób na jeden lokal wyborczy. W tych wyborach frekwencja wyniosła 84,16 proc.

W Hiszpanii do lokalu może przyjść średnio prawie 800 osób

W 2019 roku w Hiszpanii wybory odbyły się dwukrotnie. W kwietniowych wyborach do dyspozycji obywateli było 60 038 lokali wyborczych. Dane te potwierdza raport OSCE.

W Hiszpanii mieszka 47 432 805 osób. Tym samym na jeden lokal przypadało ok. 790 osób. W kwietniu frekwencja wyborcza wyniosła 75,75 proc.

Brak porozumienia w parlamencie poskutkował przedterminowymi wyborami w listopadzie 2019 roku. W kraju utworzono 59 538 lokali wyborczych. Oznacza to, że do jednego lokalu możemy przypisać ok. 797 osób.

W Niemczech znajdziemy ponad 90 tys. lokali

Podobnie jak w przypadku Hiszpanii, tak i w Niemczech liczba lokali zgadza się z liczbą przytoczoną przez Grzegorza Lorka. Raport OSCE wspomina o 88 tys. lokali, a na niemieckiej stronie rządowej pojawia się informacja o ok. 90 tys. miejsc do głosowania.

Frekwencja w wyborach wyniosła 76,6 proc. W Niemczech, według szacunków z początku 2022 roku, mieszkają 83 237 124 osoby.

Gdy przyjmiemy liczbę 88 tys. lokali, to na jedno miejsce do głosowania przypadało 945 Niemców. W drugim przypadku (90 tys. lokali) na jedną placówkę przypada ok. 924 osób.

W Bułgarii na jeden lokal przypada mniej niż 600 osób

W przypadku Bułgarii Grzegorz Lorek ponownie przytoczył niepoprawną liczbę lokali wyborczych. W 2021 roku w tym państwie utworzono 11 888 miejsc do głosowania. Natomiast rok później, podczas kolejnych wyborów, zorganizowano 11 845 placówek. Potwierdza to również raport OSCE. Pod uwagę weźmiemy dane z ostatnich wyborów.

Dane Eurostatu wskazują na to, że w Bułgarii mieszka 6 838 937 osób. Oznacza to, że na jeden lokal wyborczy przypadało w tym kraju 577 mieszkańców. Wynik ten różni się od przytoczonego przez Lorka.

Dania na przedostatnim, a nie na pierwszy miejscu

Grzegorz Lorek zasugerował, że Dania znajduje się na pierwszym miejscu pod względem dostępności lokali wyborczych i na jeden lokal przypada tam najmniej osób w Europie. Dodał również, że Polska pod tym względem znalazła się na ostatnim miejscu. Nie znaleźliśmy rankingu państw europejskich, do którego poseł mógł się odwoływać.

Przeprowadziliśmy własne obliczenia na podstawie danych o populacji wszystkich państw Europy oraz liczby lokali wyborczych utworzonych podczas ostatnich wyborów parlamentarnych w tych krajach. Nie udało nam się dotrzeć do danych dla trzech państw: Andory, Liechtensteinu i Szwajcarii (choć w tym ostatnim ok. 90 proc. obywateli głosuje korespondencyjnie).

Okazuje się, że na pierwszym miejscu znalazła się Bośnia i Hercegowina, w której na jeden lokal wyborczy przypada 365 mieszkańców. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się Grecja i Czarnogóra (odpowiednio z wynikiem 493 osób i 507 osób).

Na ostatnim miejscu uplasowało się Monako, ponieważ w tym małym państwie powołuje się tylko jeden lokal wyborczy na 38 tys. obywateli. Dania, wbrew słowom Lorka, nie znalazła się na czele stawki, lecz na jej końcu. Państwo to zajęło przedostatnie miejsce z wynikiem 4,3 tys. osób na jeden lokal.

Polska w naszym rankingu znalazła się na 27 miejscu spośród 41 przeanalizowanych państw europejskich.

Wykres uwzględnia liczbę lokali podczas ostatnich wyborów parlamentarnych w danym państwie

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!