Strona główna Wypowiedzi Ile wynosi próg referendalny?

Ile wynosi próg referendalny?

Ile wynosi próg referendalny?

Piotr Liroy-Marzec

Próg referendalny jest 50%, a nawet jeśli zostanie przekroczony to to nie obliguje rządu.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Zgodnie z art 125 ust. 3 Konstytucji odnoszącym się do referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa “jeżeli w referendum ogólnokrajowym  wzięło udział więcej niż połowa ustawowej liczby uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący”.  W związku z tym, jeżeli w referendum wzięło udział ponad 50 % wyborców, rozstrzygnięcie należy uznać za wiążące. Dalsze podjęcie działań władz państwowych w celu realizacji tego rozstrzygnięcia normuje ustawa z 2003 roku o referendum ogólnokrajowym. Zgodnie z art. 67 ustawy “Właściwe organy państwowe podejmują niezwłocznie czynności w celu realizacji wiążącego wyniku referendum zgodnie z jego rozstrzygnięciem przez wydanie aktów normatywnych bądź podjęcie innych decyzji, nie później jednak niż w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia uchwały Sądu Najwyższego o ważności referendum w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.”

W Konstytucji znajduje się również drugi rodzaj referendum opisany w art. 235 ust. 6 Konstytucji, które jest referendum zatwierdzającym zmiany w Konstytucji jeżeli dotyczą one rozdziału I, II lub XII i odpowiedni podmiot wymieniony w ust. 1 tego art. tego zażąda. W tym przypadku nie ma progu referendalnego po którego przekroczeniu referendum jest wiążące

Trzecim rodzajem referendum jest referendum ratyfikacyjne umowy międzynarodowej, dla którego stosowane są normy art.125.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!