Strona główna Wypowiedzi Ilu uchodźców z Ukrainy przyjęły państwa UE? Sprawdzamy

Ilu uchodźców z Ukrainy przyjęły państwa UE? Sprawdzamy

Ilu uchodźców z Ukrainy przyjęły państwa UE? Sprawdzamy

Konrad Berkowicz

Poseł
Nowa Nadzieja

Tymczasem wpuściliśmy wielokrotnie mniej uchodźców [z Ukrainy – przyp. Demagog] podczas tej fali powojennej, niż wpuściły Niemcy, które wpuściły półtora miliona, Włochy – dwa miliony, po pół miliona inne zachodnie państwa.

Debata europejska Super Expressu, 19.05.2024

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Debata europejska Super Expressu, 19.05.2024

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

  • Według najnowszych danych Eurostatu w marcu 2024 roku Polska obejmowała ochroną tymczasową 950 965 Ukraińców. W przypadku Niemiec liczba ta jest o 33 proc. wyższa (1 261 455), a w przypadku Włoch – 83 proc. niższa (163 205). Poza Polską i Niemcami żaden kraj UE nie przyjął więcej niż 0,5 mln osób z Ukrainy. Do lutego 2023 roku Polska obejmowała ochroną większą liczbę Ukraińców niż Niemcy.
  • Z kolei jak podano na stronie Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), 14 maja 2024 roku Polska zarejestrowała 953 895 uchodźców z Ukrainy. W Niemczech 4 maja było ich 22 proc. więcej (1 161 170), a we Włoszech, 30 kwietnia, 82 proc. mniej (170 580). Według podanych na stronie UNHCR najnowszych danych w żadnym kraju UE poza Polską i Niemcami nie przebywa więcej niż 0,5 mln uchodźców z Ukrainy.
  • Ani aktualne, ani archiwalne dane na temat uchodźców z Ukrainy nie potwierdzają, że Polska wpuściła ich wielokrotnie mniej niż inne państwa. Dlatego wypowiedź Konrada Berkowicza oceniamy jako fałsz.

Artykuł powstał w ramach drugiej edycji Weryfikatonu — maratonu sprawdzania informacji przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Więcej sprawdzonych analiz znajdziesz na stronie demagog.org.pl.

Czy Polska będzie musiała przyjąć migrantów z innych państw UE?

Po długich negocjacjach między instytucjami UE i państwami członkowskimi wypracowano zestaw rozwiązań regulujących zarządzanie migracją. W obliczu dużej liczby osób przybywających do Europy kraje Unii będą musiały wykazać się solidarnością. Mogą ją wyrazić na drodze przyjęcia relokowanej grupy migrantów albo wsparcia finansowego, technicznego lub operacyjnego państw, które ich przyjmują.

Wyjątek od tej zasady stanowić mają państwa, które znajdują się pod presją migracyjną. Unijna komisarz do spraw wewnętrznych w sierpniu 2023 roku dwukrotnie stwierdziła, że ze względu na przyjęcie uchodźców z Ukrainy Polska ma dużą szansę zakwalifikować się do tego zwolnienia (1, 2).

Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz odniósł się do tej kwestii podczas „Debaty Europejskiej” zorganizowanej przez Super Express. Jego zdaniem Polska po pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku przyjęła znacznie mniej uchodźców niż inne państwa. Dlatego nie będzie objęta wspomnianym wyjątkiem.

Ilu Ukraińców Polska objęła ochroną tymczasową?

Według najnowszych danych Eurostatu w marcu 2024 roku Polska obejmowała ochroną tymczasową 950 965 Ukraińców. W przeszłości bywały miesiące, w których liczba ta była znacznie większa. We wrześniu 2022 roku nasz kraj udzielał ochrony blisko 1 368 000 osób z Ukrainy. Od listopada 2022 liczba ta utrzymuje się na poziomie ponad 900 000.

W przypadku Niemiec liczba uchodźców z Ukrainy w marcu 2024 roku była o 33 proc. wyższa niż w Polsce (1 261 455). Z kolei w przypadku Włoch – 83 proc. niższa niż w Polsce (163 205). Poza Polską i Niemcami od czasu pełnoskalowej inwazji Rosji żaden kraj UE nie obejmował ochroną więcej niż 0,5 mln Ukraińców. Co więcej, od lutego 2023 roku Polska przyjęła większą liczbę Ukraińców niż Niemcy.

Ile osób z Ukrainy jest w Polsce, a ile w innych państwach?

Podobne wnioski wynikają z danych Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). 14 maja 2024 roku (najnowsze dane) Polska zarejestrowała 953 895 uchodźców z Ukrainy. W Niemczech 4 maja było ich 22 proc. więcej niż w Polsce (1 161 170), a we Włoszech, 30 kwietnia, 82 proc. mniej (170 580). 

Według podanych tam najnowszych informacji w żadnym kraju UE poza Polską i Niemcami nie przebywa więcej niż 0,5 mln uchodźców z Ukrainy.

Ani aktualne, ani archiwalne dane na temat uchodźców z Ukrainy nie potwierdzają zatem, że Polska wpuściła ich wielokrotnie mniej niż inne państwa. Dlatego wypowiedź Konrada Berkowicza oceniamy jako fałsz.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!