Czas czytania: około min.

Ilu Ukraińców uważa, że po Majdanie żyje się lepiej?

28.11.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

fot. Adrian Grycuk / Wikimedia / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en / modyfikacje demagog.org.pl

Prawda

Uzasadnienie

Centrum Badań Społecznych „Sofia” przeprowadziło w dniach 1 – 13 listopada 2016 badanie zatytułowane „Trzy lata później – co się zmieniło na Ukrainie po Euromajdanie”. Wzięło w nim udział 2017 respondentów badanych metodą indywidualnych pytań „face to face”. Zgodnie z przyjętą obecnie na Ukrainie metodyką badań opinii publicznej, nie przeprowadzono ich na anektowanym przez Rosję Półwyspie Krymskim oraz w częściach obwodów donieckiego i ługańskiego nie kontrolowanych przez władze centralne w Kijowie.

Zgodnie z wynikami badań, Ukraińcy w zdecydowanej większości uważają, że sprawy na Ukrainie idą w złym kierunku – ocenia tak w różnym stopniu pewności 72,5% badanych. Jedynie 13,2% ankietowanych uważa, że sprawy idą „jednoznacznie”  lub „prawdopodobnie” w dobrą stronę. Wśród największych problemów, z którymi muszą się zmagać, Ukraińcy wymieniają: ceny artykułów spożywczych (uważa tak 63,5% ankietowanych), opłaty komunalne (50,3%), wojnę w Donbasie (41,6%), korupcję (36,1%), wysokość pensji i emerytur (32,2%) oraz bezrobocie (28%)

Wśród społeczeństwa ukraińskiego dominuje przekonanie, że życie na Ukrainie po Majdanie zmieniło się na gorsze. Aż 81,9% ankietowanych uważa, że po rewolucji ich życie pogorszyło się w znacznym lub umiarkowanym stopniu. Jak prawidłowo wskazał Leszek Miller, jedynie 4,9% z nich twierdzi, że ich życie po Majdanie się poprawiło (z czego zaledwie 0,7% uważa, że w znacznym stopniu). Co dziesiąty ankietowany twierdzi, że jego życie po rewolucji praktycznie się nie zmieniło.

Pesymistyczną wizję społecznej oceny sytuacji na Ukrainie podtrzymują również badania innych ośrodków ukraińskich. Zgodnie z badaniem Grupy Rating przeprowadzonym między 10 a 17 listopada 2016 roku na próbie 2000 ankietowanych metodą „face to face”, jedynie 11% ankietowanych uważa, że sprawy na Ukrainie idą w prawidłowym kierunku – przeciwnego zdania jest 78% badanych. Dla 89% badanych, w ostatnich dwóch latach sytuacja ekonomiczna w Ukrainie się pogorszyła. Jako główne przyczyny wskazują oni: korupcję w wyższych organach władzy (67% badanych), wojnę w Donbasie (47%), wpływ oligarchów (43%), ochronę prywatnych interesów polityków nad interesem publicznym (37%).

Wraz z negatywną oceną sytuacji w kraju, idą coraz większe oczekiwania Ukraińców odnośnie zmian personalnych na szczytach władzy.  Według badania Grupy Rating, 46% ankietowanych chce odsunięcia Prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki od urzędu oraz rozpisania nowych przedterminowych wyborów prezydenckich. Przeciwnego zdania jest 42% Ukraińców. Podobnie jest w przypadku skrócenia kadencji Rady Najwyższej – 45% ankietowanych oczekuje rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych, przeciwnego zdania jest 42% z nich.

Przeprowadzone przez Fundację Demokratyczne Inicjatywy im. Ilka Kuczeriwa badanie wśród 69 ekspertów z zakresu polityki, prawa i ekonomii w dniach 11 – 18 listopada wskazuje, iż wśród ekspertów panuje przekonanie, iż Ukrainie udało się w części osiągnąć cele Majdanu. Uważa tak 57 pytanych. Wśród najważniejszych celów osiągniętych przez Ukrainę wskazują oni odnowienie politycznego kursu eurointegracji Ukrainy i podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską (ocenia tak 46 badanych), obalenie władzy Wiktora Janukowycza i jego współpracowników (twierdzi tak 40 ekspertów), w części pozytywne odnowienie władzy (uważa tak z kolei 24 ankietowanych). Spośród najważniejszych rzeczy, których nie udało się Ukrainie osiągnąć po Majdanie, eksperci wymieniają: systemową walkę z korupcją (46 ankietowanych), pełen „reset” systemu władzy i jej całkowicie pozytywne odnowienie (26 badanych), wymierzenie sprawiedliwości osobom odpowiedzialnym za przestępstwa wobec uczestników Majdanu oraz przestępstwa dokonane przez władzę Janukowycza (uważa tak 24 ekspertów).

Największymi pozytywnymi efektami Majdanu według ekspertów jest aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego oraz powstanie ruchu wolontariackiego (37 badanych), formowanie narodu politycznego i wzrost samoświadomości narodowej 19). Z kolei największymi negatywami Majdanu był wybuch wojny z Rosją (31 badanych), pogorszenie sytuacji ekonomicznej oraz poziomu życia obywateli (18), naruszenie integralności terytorialnej i częściowa utrata terytorium (17).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.