Strona główna Wypowiedzi Import drobiu do UE i Polski. Ile mięsa kupujemy z Ukrainy?

Import drobiu do UE i Polski. Ile mięsa kupujemy z Ukrainy?

Import drobiu do UE i Polski. Ile mięsa kupujemy z Ukrainy?

Janusz Wojciechowski

Komisarz UE ds. rolnictwa
Prawo i Sprawiedliwość

Teraz ten import (drobiu – przyp. Demagog) z Ukrainy w skali całej Unii wzrósł o 80 proc. (…) W przypadku Polski również to jest podobnie. Tam z 21 do 38 tys. ton.

Gość Radia ZET, 08.05.2023

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Gość Radia ZET, 08.05.2023

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

 • Jak wynika z bazy danych SWAiD, w 2021 roku z Ukrainy do Polski zaimportowano 13,23 ton drobiu.
 • W 2022 roku import drobiu wzrósł do 21,29 tys. ton. Natomiast do lutego 2023 roku import drobiu był równy 0,14 tys. ton (stan na dzień wypowiedzi).
 • Według danych z raportu Komisji Europejskiej w 2022 roku import drobiu z Ukrainy do UE był równy 166 158 ton i wzrósł w stosunku do roku 2021 o 61 proc.
 • Według najnowszych danych KE import drobiu do UE w okresie styczeń–luty 2023 roku wzrósł o 133 proc. względem tego samego okresu rok wcześniej. Natomiast jeśli porównać okresy 1. kwartału w tych latach, wzrost w roku bieżącym wyniósł 209 proc. Zwróciliśmy się do biura prasowego Janusza Wojciechowskiego z prośbą o udostępnienie źródła przekazanych przez niego informacji. Do dnia publikacji nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi. 
 • W ostatnich latach import drobiu do Polski z Ukrainy nie był równy 38 tys. ton, a najnowsze dostępne dane wskazują na liczbę znacznie poniżej tego poziomu. Na tej podstawie wypowiedź oceniamy jako fałszywą.

KE przyjrzy się rynkowi drobiu

Na początku maja UE wprowadziła zakaz przywozu pszenicy, kukurydzy, nasion rzepaku i słonecznika z Ukrainy do pięciu krajów, w tym Polski. Jak informuje Polska Agencja Prasowa (PAP), podczas niedawnego posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa Janusz Wojciechowski (komisarz UE ds. rolnictwa) mówił, że nie ma podstaw do zakazu importu innych towarów z Ukrainy.

Komisarz potwierdził również, że eksport drobiu z Ukrainy znacznie wzrósł. Dodał, że Komisja Europejska jeszcze nie rozpoczęła sprawdzania rynku, ponieważ procedura ta będzie przeprowadzana na nowych zasadach. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami procedura zakończyłaby się w listopadzie, a dzięki nowym przepisom potrwa od czerwca do września.

Jak korzystać z bazy danych SWAiD?

Dane dotyczące obrotów towarów (w tym produktów pochodzenia zwierzęcego) są publikowane w Systemie Wspomagania Analiz i Decyzji (SWAiD). Baza opiera się na danych Głównego Urzędu Statystycznego i oferuje m.in. możliwość filtrowania importu według krajów, lat czy miesięcy.

Aby sprawdzić wielkość import drobiu z Ukrainy, należy wykonać parę kroków:

 1. Z prawej strony w „Polach tabeli przestawnej” należy z pola „wiersze” przeciągnąć „nazwa kraju” do pola „filtry”. Wówczas u góry tabeli pojawi się pole, które umożliwi określenie krajów, z których import nas interesuje.
 2. Poniżej filtru krajów znajduje się filtr „rok”, pozwalający zaznaczyć interesujące nas lata i miesiące.
 3. Następnie z lewej strony tabeli w kolumnie „wyszczególnienie” należy przejść do interesującej nas sekcji. W naszym przypadku jest to sekcja pierwsza.  

Dopiero po odpowiednim przygotowaniu tabeli za pomocą wymienionych kroków można przejść do analizowania importu.

Ile drobiu z Ukrainy importuje Polska?

Jak wynika z bazy danych SWAiD, w 2021 roku z Ukrainy zaimportowano 13,23 t drobiu. W kolejnym roku wielkość importu drobiu wzrosła do 21,29 tys. t. Ponieważ rok 2023 wciąż trwa, a dostępne dane obejmują trzy pierwsze miesiące tego roku, skierowaliśmy zapytanie do Głównego Urzędu Statystycznego o zaktualizowane dane.

Według danych dostępnych na dzień wypowiedzi – za styczeń i luty 2023 roku – import wyniósł zaledwie 0,14 tys. t. Jednak po aktualizacji w bazie SWAiD widnieje informacja, że w 1. kwartale br. ilość zaimportowanego drobiu z Ukrainy wyniosła 11,07 tys. ton. W analogicznym okresie roku ubiegłego import wyniósł 3,3 tys. ton, a w dwóch pierwszych miesiącach 2021 roku, według danych, był równy zeru.

Warto zauważyć, że import drobiu z Ukrainy jest raczej „niestabilny”. Ilość sprowadzanego z Ukrainy drobiu różni się w zależności od roku i trudno dostrzec jakąś tendencję. Dla przykładu: w 2017 roku import drobiu wyniósł 3,21 tys. t, w 2018 roku wzrósł do 24,47 tys. t, żeby osiągnąć szczyt w 2019 roku – 27,16 tys. t. Następnie w 2020 roku zmalał do 5,52 tys. t i ponownie zaczął wzrastać.

W 2022 roku import drobiu z Ukrainy do UE wzrósł o 60 proc.

Zgodnie z raportem Komisji Europejskiej z marca 2023 roku Ukraina była trzecim co do wielkości importerem drobiu do UE. Kraj ten odpowiadał za niemal 1/5 importu tego produktów drobiowych.

Według danych z Ukrainy do UE zaimportowano kolejno:

 • w 2020 roku: 108 669 t drobiu (14 proc. całego importu drobiu do UE),
 • w 2021 roku: 102 892 t drobiu (13 proc.),
 • w 2022 roku: 166 158 t drobiu (19 proc.).

W roku 2022 – w porównaniu do 2021 roku  – zaimportowano o 61 proc. więcej drobiu z Ukrainy do UE.

Zgodnie z raportem KE, obejmującym nowsze dane dotyczące handlu drobiem w UE, w styczniu 2023 roku również był widoczny wzrost importu drobiu z Ukrainy w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Import ten był równy:

 • w okresie styczeń–luty 2022 roku: 16 602 t.
 • w okresie styczeń–luty 2023 roku: 38 683 t, 

Oznacza to wzrost importu o 133 proc.

Według danych KE import drobiu wzrósł nawet trzykrotnie na początku 2023 roku

Na stronie Komisji Europejskiej znajdziemy specjalną bazę danych, poświęconą handlowi drobiem. Dostępne dane obejmują trzy pierwsze miesiące 2023 roku. Jeśli porównamy wielkość importu w styczniu, lutym i marcu z analogicznym okresem roku ubiegłego, okaże się, że wzrost importu produktów drobiowych z Ukrainy do Unii Europejskiej zwiększył się o 209 proc.

Gdy porównamy te same okresy dla importu drobiu z Ukrainy do Polski, tak samo otrzymamy wysoki wzrost, nawet przewyższający ten dla całej UE: 222 proc.

Między rokiem 2021 a 2022 – zarówno w przypadku importu drobiu z Ukrainy do UE, jak i do Polski – nastąpił wzrost, jednak był on niższy: odpowiednio 58,24 proc. i 78,64 proc. 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!