Strona główna Wypowiedzi Jak Marek Jurek opuścił PiS w 2007 roku?

Jak Marek Jurek opuścił PiS w 2007 roku?

Jak Marek Jurek opuścił PiS w 2007 roku?

Stefan Niesiołowski

Posel
Unia Europejskich Demokratów

[Jarosław Kaczyński] nie był katolikiem, jak wyrzucał Marka Jurka właśnie za to, że Marek Jurek się domagał zaostrzenia przepisów aborcyjnych?

Radio Zet, 01.04.2016

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Radio Zet, 01.04.2016

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

5 września 2006 r., grupa 155 posłów PiS, LPR, Samoobrony i PSL złożyła projekt zmiany art. 38 Konstytucji RP w brzmieniu: 

Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia od momentu poczęcia„.

Pierwsze czytanie projektu odbyło się 26 października 2006 r., za odrzuceniem projektu zagłosowało 88 posłów, przeciw 264 posłów, 14 posłów wstrzymało się od głosu. Projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej. Podczas jej prac doszło do konfliktu między ówczesnym Marszałkiem Sejmu Markiem Jurkiem, a kierownictwem PiS m.in. o skład i wybór przewodniczącego oraz sam kształt proponowanej zmiany. Ostatecznie Komisja zaproponowała zmianę art. 30 Konstytucji RP, a pierwotny zapis dotyczący art. 38 został zgłoszony przez klub LPR jako wniosek mniejszości. Podczas drugiego czytania 28 marca 2007 r., Klub Parlamentarny PiS zgłosił alternatywne poprawki przygotowane przez Kancelarię Prezydenta. Wszystkie, tak jak projekt w całości, zostały odrzucone podczas głosowania 13 kwietnia 2007 r. Tego samego dnia Marek Jurek zrezygnował z funkcji Marszałka Sejmu, dzień później wystąpił z klubu PiS wraz z Małgorzatą Bartyzel, Dariuszem Kłeczkiem, Marianem Piłką i Arturem Zawiszą.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński nie wyrzucił Marka Jurka z partii, polityk odszedł z niej sam, w związku z tym wypowiedź jest fałszywa.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy