Strona główna Wypowiedzi Kiedy poseł na Sejm RP może zostać zatrzymany?

Kiedy poseł na Sejm RP może zostać zatrzymany?

Kiedy poseł na Sejm RP może zostać zatrzymany?

Radosław Fogiel

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Immunitet to nie jest bezkarność, immunitet to nie jest nietykalność. Poseł, nawet posiadający immunitet, może zostać zatrzymany, jeżeli dzieje się to na gorącym uczynku. Należy wyłącznie wtedy powiadomić Marszałka Sejmu, który może nakazać zwolnienie.

Rozmowa Piaseckiego, 24.11.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Rozmowa Piaseckiego, 24.11.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wypowiedź Radosława Fogla uznajemy za prawdziwą, ponieważ zgodnie z zapisami konstytucji poseł może zostać zatrzymany na tzw. gorącym uczynku. O tym fakcie należy zawiadomić niezwłocznie Marszałka Sejmu, który ma prawo nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.

Podstawa prawna

Sprawowanie mandatu posła oraz senatora pociąga za sobą szereg obowiązków. Z drugiej strony deputowanym przysługują przywileje takie jak dieta poselska czy immunitet parlamentarny. Przepisy dotyczące immunitetu zostały określone w Konstytucji RP z roku 1997. Zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy zasadniczej poseł nie może odpowiadać przed sądem za swoją działalność wynikająca ze sprawowania mandatu (np. sposób głosowania). Co istotne, regulacja ta ma zastosowanie zarówno w trakcie kadencji, jak i po jej zakończeniu. Poseł ze swojej aktywności rozliczany jest wyłącznie przed izbą niższą. Od tej zasady istnieje jednak wyjątek – Sejm może zezwolić na pociągnięcie posła do odpowiedzialności sądowej w przypadku naruszenia praw osób trzecich.

Powyższe regulacje odnoszą się do tzw. immunitetu materialnego. W doktrynie prawa konstytucyjnego wyróżnia się jeszcze immunitet formalny, którego stosowanie zawarto w art. 105 ust. 2:

Od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu poseł nie może być pociągnięty bez zgody Sejmu do odpowiedzialności karnej.

Widzimy więc, że ten rodzaj immunitetu został ograniczony wyłącznie na czas wykonywania mandatu. Przepis ten nie ma również charakteru absolutnego – poseł może odpowiedzieć przed sądem karnym, lecz wymagana jest do tego zgoda Sejmu.

Konstytucja przewiduje jednak wyjątek od tej zasady. Chodzi o sytuację, w której posła ujęto na tzw. gorącym uczynku, jego zatrzymanie jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania. Służby są jednak zobowiązane bez żadnej zwłoki zawiadomić Marszałka Sejmu o zaistniałej sytuacji. Z kolei ten ma prawo nakazać natychmiastowego zwolnienia zatrzymanego.

Głośne przypadki zatrzymania

W ostatnim czasie w związku z protestami „Strajku Kobiet” doszło do aresztowania posła Lewicy Macieja Kopca. Zdaniem polityka chciał on wyjaśnić działania podjęte przez policję względem protestujących. Z kolei jak zaznaczają służby, przedstawiciel Lewicy został zatrzymany, ponieważ kopał w policyjną tarczę i odmówił podania danych.

W przeszłości częstym przypadkiem zatrzymania przez policję była jazda samochodem pod wpływem alkoholu. Taka sytuacja dotyczyła m.in. Janusza Wójcika czy Marak Łatasa. Z kolei zatrzymany z tego samego powodu w roku 2003 senator Sergiusz Plewa zrzekł się immunitetu i odpowiedział karnie za spowodowany wypadek.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy