Strona główna Wypowiedzi Kiedy rozpoczęto pierwsze przygotowania do budowy tunelu pod Świną?

Kiedy rozpoczęto pierwsze przygotowania do budowy tunelu pod Świną?

Kiedy rozpoczęto pierwsze przygotowania do budowy tunelu pod Świną?

Andrzej Adamczyk

Kiedy pan mówi o tym, że tych pieniędzy (na budowę tunelu w Świnoujściu – przyp. Demagog) nie było, to ja przypomnę, że to za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości w 2006-07 roku przygotowywano tą inwestycję, bo premier, ówczesny premier Jarosław Kaczyński wiedział, że to (silne Pomorze Zachodnie – przyp. Demagog) jest właśnie polska racja stanu, jak mówił jego brat.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Salon Polityczny Trójki, 08.03.2021

 

  • W 2006 roku rozpoczęto pierwsze konkretne przygotowania do budowy tunelu pod Świną oraz zarezerwowano w rezerwie celowej budżetu na 2007 rok 2 mln zł na studium wykonalności projektu.
  • Projekt budowy tunelu wpisano do Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007-2013 (ostatecznie przesunięto go na lata 2014-2020).
  • W 2010 roku wydano ostateczną decyzję środowiskową w 2010 roku.

Wypowiedź

8 marca gościem Salonu Politycznego Trójki był Minister Infrastruktury – Andrzej Adamczyk. W rozmowie dotyczącej rozpoczęcia budowy tunelu pod rzeką Świną łączącego wyspy Wolin i Uznam minister podkreślił, że to w okresie pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości, w latach 2006-2007, rozpoczęto przygotowania pod tę inwestycję. Na podstawie dostępnych danych należy uznać, że wypowiedź ministra jest zgodna z prawdą.

Obecna infrastruktura – przeprawa promowa

Obecnie komunikacja między wyspami jest możliwa dzięki dwóm przeprawom promowym: starszej, położonej w miejscu przedwojennej infrastruktury przeprawie promowej Warszów oraz nowszej, znajdującej się na południe od Świnoujścia, wybudowanej w latach 1976-1981 przeprawie promowej Krasibór. Jedyne drogowe połączenie przebiega znacznie dłuższą trasą przez Niemcy.

Początki projektu

Sam pomysł budowy tunelu pod Świną sięga jeszcze czasów przedwojennych i rządów III Rzeszy na tych terenach. W okresie PRL powrócono kilkukrotnie do tego pomysłu, rozwijając kolejne koncepcje jego budowy, jednak do realizacji żadnej z nich nie doszło.

Kolejną próbę podjęto w 1999 roku, gdy Gmina Świnoujście ogłosiła przetarg na projekt i budowę tunelu wzdłuż tzw. korytarza południowego, w pobliżu przeprawy w Krasiborze. Przetarg został jednak unieważniony z powodu złożenia tylko jednej oferty, przy jednoczesnym braku zapewnienia finansowania.

Działania w 2006 i 2007 roku

rezerwie celowej budżetu państwa na rok 2007 przeznaczono 2 mln zł na pokrycie studium wykonalności budowy tunelu łączącego Świnoujście z lądem i wyspę Uznam z wyspą Wolin. Podkreślić należy, że dymisja rządu Jarosława Kaczyńskiego nastąpiła w dniu 5 listopada 2007 roku. Projekt budowy tunelu wpisano do Programu Operacyjnego “Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007-2013, a ostatecznie przesunięto go na lata 2014-2020. Rozpoczęto pierwsze prace przygotowawcze, zakończone w 2010 roku wydaniem decyzji środowiskowej i wybraniem ostatecznego wariantu trasy tunelu.

Realizacja inwestycji

Działania związane z tunelem przyspieszyły w późniejszych latach. W roku 2016 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę tunelu. We wrześniu 2018 roku została podpisana umowa z wykonawcą, w 2019 roku rozpoczęły się pierwsze prace budowlane, a 5 marca 2021 roku rozpoczęto drążenie tunelu.

Łączna długość inwestycji ma wynieść 3,4 km, a sam tunel ma liczyć 1,48 km. Tunel będzie jednorurowy z dwupasmową jezdnią. Świnoujście zostanie trwale skomunikowane z resztą kraju, a nowa trasa odciąży przeprawy promowe. Otwarcie tunelu jest planowane na 2022 rok.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zostań naszym patronem!

Każda, nawet najmniejsza, lecz regularna kwota pomaga nam poprawiać jakość debaty publicznej.

Wpłacam regularnie

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy