Kto był liderem sondaży przed wyborami w 2011 roku?

17.09.2019

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Wybory parlamentarne w roku 2011 odbyły się w Polsce 9 października, toteż celem weryfikacji wypowiedzi Grzegorza Schetyny wyszukaliśmy wyniki sondaży wyborczych różnych pracowni badawczych dla różnych mediów z okresu sierpnia i września 2011 roku. Poniżej przedstawiamy je w kolejności chronologicznej.

żadnym znalezionym przez nas badaniu opinii publicznej z okresu około pięciu tygodni przed wyborami parlamentarnymi w 2011 roku, nie tylko przewaga Prawa i Sprawiedliwości nad Platformą Obywatelską nie wynosiła 11 punktów procentowych, jak twierdzi Grzegorz Schetyna, ale, co więcej, w żadnym z nich PiS nie było w ogóle liderem.

Jarosław Kaczyński przed wyborami sugerował, że w wewnętrznych sondażach zarządzanych przez Prawo i Sprawiedliwość, jego partia prowadziła w wyścigu z PO:

Jeśli chodzi o sondaże, to nie pierwszy raz, tylko trzeci wyszliśmy na prowadzenie. To się zmieniało. (…) Wyszliśmy rzeczywiście na prowadzenie. Są też inne sondaże, o których nie będę już mówił, gdzie ta różnica na naszą korzyść jest znaczna. Tutaj nie jestem w stanie tego zweryfikować – to nie są nasze sondaże.

Ostatecznie, w wyborach parlamentarnych 2011 zwyciężyła Platforma Obywatelska z wynikiem 39,18%. Prawo i Sprawiedliwość zajęło drugie miejsce zyskując poparcie 29,89% wyborców.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.