Czas czytania: około min.

Kto ustala cenę energii cieplnej?

02.11.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

O procesie ustalania taryf dla energii cieplnej można przeczytać w serwisie rządowego Urzędu Regulacji Energetyki. Przez taryfę rozumie się „zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo i wprowadzony jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców.”

Zgodnie z oficjalnym opisem odpowiedniej procedury, „przedsiębiorstwa energetyczne samodzielnie ustalają taryfy i przedstawiają je Prezesowi URE do zatwierdzenia – odpowiednio do zakresu posiadanych koncesji (art. 47 ust 1 w związku z art. 45 ustawy – Prawo energetyczne). Prezes URE zatwierdza taryfę bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy z zasadami i przepisami art. 44-46 ustawy – Prawo energetyczne.”

Urząd Regulacji Energetyki – a dokładniej jego prezes – nie ustala cen energii cieplnej „od samego początku”, a jedynie zatwierdza je, bądź odrzuca, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Choć URE odgrywa pewną rolę przy kształtowaniu ostatecznych cen, Paweł Adamowicz manipuluje sugerując, że są jednostronnie dyktowane przez Urząd Regulacji Energii.

 

 

Share The Facts
Paweł Adamowicz
Prezydent Gdańska

 

Cena energia cieplnej jest ustalana od samego początku przez Urząd Regulacji Energetyki, czyli organ rządowy.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub