Strona główna Wypowiedzi O ile wzrósł eksport polskich towarów rolnych za rządów PiS?

O ile wzrósł eksport polskich towarów rolnych za rządów PiS?

O ile wzrósł eksport polskich towarów rolnych za rządów PiS?

Radosław Fogiel

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Za naszych rządów wzrósł niesamowicie, o 40 ponad proc. eksport polskich towarów rolnych.

Tłit, 11.10.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Tłit, 11.10.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Według raportu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, bazującego na danych Ministerstwa Finansów, w 2020 roku polski eksport towarów rolno-spożywczych został wyceniony na łącznie 34 mld euro. Tymczasem w ostatnim roku rządów koalicji PO-PSL było to 23,9 mld euro. Oznacza to, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości nastąpił wzrost eksportu polskich towarów rolnych o 42,2 proc. Saldo wymiany handlowej pozostaje nieprzerwanie dodatnie, co oznacza, że eksport przeważa nad importem.
 • Na tej podstawie oceniamy wypowiedź Radosława Fogla jako prawdziwą.
 • Pamiętajmy jednak, że według danych z lat 2004–2020 z tendencją wzrostową polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi mamy do czynienia niemal rok do roku (z wyjątkiem roku 2009), więc wzrost za rządów PiS wpisuje się w długofalowy trend.
 • Według danych za pierwsze półrocze 2021 roku polski eksport towarów rolno-spożywczych był wyższy o 5,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej i został wyceniony na 17,6 mld euro.

Kontekst wypowiedzi

Radosław Fogiel był 11 października gościem w programie „Tłit” nadawanym przez Wirtualną Polskę. Został on poproszony o odniesienie się do słów Michała Kołodziejczaka – lidera Agrounii, który skrytykował ogłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość plan wsparcia dla rolników. Zdaniem lidera rolników plan ten nie zostanie zrealizowany, ponieważ PiS już wcześniej zawodził polską wieś, a partia rządząca miała wystarczająco dużo czasu, żeby wprowadzić zmiany, których ostatecznie nie było.

Fogiel odpowiedział na ten zarzut, zwracając uwagę na to, że obecnie zaproponowane plamy są jedynie kontynuacją wcześniejszej polityki rządowej, która do tej pory odnosiła skutki. Na poparcie swoich słów powiedział, że za rządów PiS eksport towarów rolnych z polskich wsi wzrósł o 40 proc.

Warto zaznaczyć, że niedawno na łamach naszego portalu analizowaliśmy wypowiedź Marka Belki dotyczącą handlu towarami rolno-spożywczymi pomiędzy Polską a Unią Europejską.

Eksport polskich towarów rolnych

Dane dotyczące handlu zagranicznego i wymiany towarów rolno-spożywczych możemy znaleźć na stronie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Znajdziemy tu wiele publikacji dotyczących sytuacji na rynku produktów rolnych, m.in. raport „Polski eksport produktów rolno-spożywczych w 2020 r.”, opublikowany w lutym br. Znajdziemy tu zbiorcze dane dotyczące corocznych wyników eksportu i importu produktów rolno-spożywczych od 2004 roku. Nie licząc małego spadku w 2009 roku, eksport i import corocznie wzrastają. Warto zaznaczyć, że dane dotyczące roku 2020 wciąż są danymi wstępnymi. Na poniższym wykresie można zapoznać się z sytuacją rynkową na przestrzeni lat.

Jak możemy zauważyć, saldo handlu zagranicznego jest zawsze liczbą dodatnią, czyli eksport przewyższa import, a ponadto wskaźnik ten od kilku lat regularnie wzrasta. Dodatnie saldo wymiany handlowej w 2020 roku osiągnęło łącznie 11,7 mld euro. Na przestrzeni ostatniego roku rządów PO-PSL i 5 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości polski eksport towarów rolno-spożywczych wyglądał następująco:

 • w 2015 roku: 23,9 mld euro (ostatni rok rządów koalicji PO-PSL),
 • w 2016 roku: 24,3 mld euro,
 • w 2017 roku: 27,8 mld euro,
 • w 2018 roku: 29,7 mld euro,
 • w 2019 roku: 31,8 mld euro,
 • w 2020 roku: 34 mld euro.

Oznacza to, że za czasów Prawa i Sprawiedliwości (w porównaniu do sytuacji z ostatniego roku rządów poprzedniej władzy) eksport polskich produktów rolno-spożywczych wzrósł o 10,1 mld euro, czyli o ok. 42,2 proc. Natomiast gdy porównamy dane z 2020 roku z sytuacją w 2016 roku (pierwszy pełny rok rządów PiS), to wzrost wyniósł 39,9 proc. Są to liczby zbliżone do statystyki przytoczonej przez Radosława Fogla, na podstawie czego możemy ocenić jego wypowiedź jako prawdę. Pamiętajmy jednak, że (jak to widać na wykresie dotyczącym polskiego handlu zagranicznego w latach 2004–2020) z tendencją wzrostową mamy do czynienia rok do roku (z małym wyjątkiem w roku 2009).

W 2020 roku sprzedaż artykułów rolno-spożywczych za granicę przyniosła ponad 34 mld euro, przy czym najwyższe wyniki zanotowano w pierwszym i drugim kwartale. Najczęściej polskie towary są eksportowane do Unii Europejskiej (80 proc.), a w jej obrębie nasze produkty rolno-spożywcze najczęściej kupują Niemcy, Wielka Brytania i Niderlandy (odpowiednio 25 proc., 9 proc. i 6 proc.). Pamiętajmy jednak, że Wielka Brytania opuściła już struktury unijne. Eksport do Niemiec został wyceniony na 8,5 mld euro.

Najczęściej eksportowane towary to mięso, przetwory mięsne i żywiec, ziarna zbóż i przetwory, tytoń i wyroby tytoniowe, cukier i wybory cukiernicze, ryby i przetwory rybne, a także produkty mleczne. Złożyły się one łącznie na 66 proc. całego eksportu w 2020 roku.

Handel zagraniczny w pierwszym półroczu 2021 roku

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa opublikował w sierpniu raport opisujący sytuację na polskim rynku rolno-spożywczym w pierwszej połowie 2021 roku. Możemy się z niego dowiedzieć, że od stycznia do czerwca 2021 roku sprzedaż towarów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła 17,6 mld euro, czyli o 5,3 proc. więcej niż rok wcześniej.

Polska wciąż utrzymuje dodatnie saldo wymiany handlowej (eksport przeważa nad importem), które w pierwszym półroczu 2021 roku powiększyło się w porównaniu z analogicznym okresem w 2020 roku o 9,8 proc. i wyniosło 5,8 mld euro. Ponownie nasze towary były najczęściej eksportowane do Unii Europejskiej (71 proc.), w której po nasze produkty rolno-spożywcze najchętniej sięgali Niemcy (24 proc.), Francuzi (6 proc.) i Niderlandczycy (6 proc.).

Wśród najczęściej eksportowanych towarów rolno-spożywczych dominowało mięso, przetwory mięsne oraz żywiec. Złożyły się one na 18 proc. wartości całego polskiego eksportu. Drugie miejsce przypadło ziarnom zbóż i przetworom z udziałem 13 proc.

Plan wsparcia rolników

Wspomniany już wcześniej rządowy plan rozwoju wsi, którego przed zarzutami Kołodziejczaka bronił Radosław Fogiel, został ogłoszony przez Jarosława Kaczyńskiego 9 października podczas konferencji w Przysusze. Zaproponowane reformy mają być częścią programu „Polski Ład”. Prezes PiS zapowiedział 7 punktów projektu wsparcia wsi i rolników:

 1. Dopłaty powyżej średniej unijnej dla małych i średnich gospodarstw do 50 ha.
 2. Przejście na emeryturę bez konieczności zbywania gospodarstwa.
 3. Nowy system ubezpieczeń upraw dla rolników.
 4. 15 tys. zł na budowę zbiornika retencyjnego – bez zbędnych formalności.
 5. Bezpłatna przestrzeń targowa dla rolnika w mieście.
 6. 4,5 mld zł na odbudowę polskiego przetwórstwa.
 7. Skuteczna walka z ASF i odbudowa produkcji trzody chlewnej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy