Czas czytania: około min.

Plany budowy elektrowni jądrowej

14.08.2017 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W 2014 roku przyjęto Program Polskiej Energetyki Jądrowej. Okres jego realizacji został opisany na lata 2014-2030, a realizuje go minister właściwy do spraw gospodarki. Jego głównym celem jest wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej. Zgodnie z Programem pierwsza energia z elektrowni jądrowej ma powstać w 2024 roku, w 2030 ma być wytwarzane co najmniej 3000 MW, a docelowo 6000 MW do 2035 r. Sam program określa udział energetyki jądrowej w polskim miksie energetycznym w 2030 r. od 12 % do 19%.

Pod koniec rządów PO-PSL był przygotowywany projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku, który powoływał się na dokument z 2014 r. Nie został on jednak uchwalony.

Przyjęte założenia przewidują uruchomienie pierwszego bloku jądrowego w 2024 r. o mocy 1500 MW i oddawanie sukcesywne kolejnych bloków do osiągnięcia 6000 MW zainstalowanej mocy między 2030 a 2035 r.

W kwietniu 2016 roku wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski zapowiadał przygotowanie założeń do nowej polityki energetycznej państwa do 2050 roku. Założenia te miały być przedstawiony w pół roku, jednak nie ma żadnych informacji o ich opracowaniu.

Share The Facts
Andrzej Czerwiński
były Minister Skarbu


Maksymalnie w naszej strategii przewidywało się 6000 megawatów pozyskiwane z energii jądrowej.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.