Strona główna Wypowiedzi Polska bez unijnej pomocy dla uchodźców? Prezes NBP podaje nieprawdę

Polska bez unijnej pomocy dla uchodźców? Prezes NBP podaje nieprawdę

Polska bez unijnej pomocy dla uchodźców? Prezes NBP podaje nieprawdę

Adam Glapiński

Prezes Narodowego Banku Polskiego

Nie otrzymaliśmy nawet eurocenta na tych uchodźców (z Ukrainy – przyp. Demagog) (…) To wszystko jest z naszych własnych podatków, naszymi własnymi siłami.

Konferencja prasowa NBP, 09.06.2022

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Konferencja prasowa NBP, 09.06.2022

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

  • 9 kwietnia podczas konferencji Stand Up for Ukraine – Razem dla Ukrainy Komisja Europejska zadeklarowała kwotę 400 mln euro dla ukraińskich uchodźców w państwach członkowskich UE.
  • 18 maja w ramach tej kwoty przyznano pierwsze 248 mln euro. Według ustaleń mediów do Polski ma trafić 144,6 mln euro.
  • Państwa członkowskie korzystają też ze środków pochodzących z przeznaczonego na walkę ze skutkami pandemii funduszu REACT-EU, którego budżet został zwiększony w celu wsparcia krajów przyjmujących uchodźców.
  • Dzięki temu rozwiązaniu do końca kwietnia KE wypłaciła państwom członkowskim ponad 3,5 mld na pomoc w radzeniu sobie z napływem uchodźców z Ukrainy. Polska otrzymała ponad 560 mln euro.
  • Według szacunków Rady UE wszystkie wprowadzone rozwiązania pozwolą przekazać państwom członkowskim środki o wartości ponad 20 mld euro.

Polska domaga się unijnej pomocy

Od początku rosyjskiej inwazji w Ukrainie Polska jest głównym celem ludzi uciekających przed wojną. Choć obecnie coraz częściej bilans przejazdów na granicy polsko-ukraińskiej przechyla się w stronę osób wjeżdżających do Ukrainy, uchodźcom wciąż potrzebne jest ogromne wsparcie.

Przedstawiciele władz wielokrotnie dawali do zrozumienia, że oczekują pomocy finansowej od Unii Europejskiej – mówił o tym zwłaszcza premier Mateusz Morawiecki, np. 19 kwietnia i 31 maja. W ostatnich dniach prezes NBP skrytykował Komisję Europejską za opieszałość w udzielaniu Polsce wsparcia.

Jak stwierdził, rząd nie otrzymał ani eurocenta pomocy finansowej, a całość kosztów związanych z przebywającymi w Polsce uchodźcami pokrył z krajowych podatków.

UE deklaruje 400 mln euro na pomoc uchodźcom

9 kwietnia podczas konferencji Stand Up for Ukraine – Razem dla Ukrainy (zrzeszającej darczyńców dla Ukrainy) Komisja Europejska zadeklarowała dodatkową kwotę 1 mld euro, w tym 400 mln euro przeznaczone dla uchodźców ukraińskich w państwach członkowskich.

Wsparcie ma polegać na utworzeniu nowych funduszy w obszarze spraw wewnętrznych oraz zmianie przeznaczenia funduszy już istniejących. „Będzie to uzupełnieniem środków zadeklarowanych przez państwa członkowskie w ramach ich wkładu w kampanię, w szczególności w kontekście finansowania spójności” – podaje KE.

Na początek 145 mln dla Polski

18 maja poinformowano o przyznaniu pięciu państwom członkowskim pierwszej części tej kwoty. W ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji łącznie 248 mln euro ma trafić do Polski, Rumunii, Czech, Węgier i Słowacji. Pozostałe 152 mln euro zostaną udostępnione po uzyskaniu zgody służb odpowiedzialnych za budżet.

Komisja Europejska nie podała, jakie kwoty trafią do poszczególnych państw. Jak jednak ustalili dziennikarze, do Polski ma trafić 144,6 mln euro (czyli 58 proc. całej przyznanej kwoty).

Pomoc REACT-EU. Polska z półmiliardową zaliczką

Działania na rzecz wsparcia państw przyjmujących uchodźców były podejmowane już wcześniej. W marcu Komisja Europejska zadecydowała o zwiększeniu łącznej kwoty płatności zaliczkowych w ramach programu REACT-EU (wsparcie na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy) o 3,4 mld euro.

Komisja zaproponowała zwiększenie płatności zaliczkowych na rzecz każdego z państw członkowskich z 11 do 15 proc., a do 45 proc. dla państw członkowskich pierwszej linii – w tym Polski – oraz innych państw członkowskich, w których liczba uchodźców z Ukrainy jest proporcjonalnie największa w stosunku do liczby ludności tego kraju.

Pod koniec kwietnia Komisja Europejska informowała, że wypłaciła państwom UE już ponad 3,5 mld euro zaliczek, aby pomóc w radzeniu sobie z napływem uchodźców z Ukrainy. Polska w ramach tej kwoty otrzymała ponad 560 mln euro.

Państwa członkowskie mogą też wykorzystać do 9,5 mld euro, które nie zostały jeszcze zaprogramowane w ramach tegorocznej transzy instrumentu REACT-EU.

Niewykorzystane fundusze źródłem finansowania

Na początku kwietnia Rada UE przyjęła ponadto zmiany w przepisach, umożliwiające państwom członkowskim przekierowanie środków z funduszy polityki spójności i Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) na pomoc ukraińskim uchodźcom.

Państwa członkowskie od tego czasu mogą relokować środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) do finansowania opieki zdrowotnej i edukacji osobom uciekającym przed wojną. Wcześniej środki te były przeznaczone na projekty infrastrukturalne.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy