Strona główna Wypowiedzi Polska inflacja dwukrotnie wyższa niż w UE? Różnica nie jest aż tak duża

Polska inflacja dwukrotnie wyższa niż w UE? Różnica nie jest aż tak duża

Polska inflacja dwukrotnie wyższa niż w UE? Różnica nie jest aż tak duża

Ryszard Petru

Poseł
Polska 2050 Szymona Hołowni

Nam się nasza inflacja oderwała bardzo już od europejskiej. (…) jest dwa razy wyższa.

Fakty po Faktach, 03.07.2022

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Fakty po Faktach, 03.07.2022

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

  • Według danych Eurostatu w maju inflacja w Polsce wyniosła 12,8 proc.
  • Średnia unijna była równa 8,8 proc.
  • Wzrost cen nie był więc dwukrotnie wyższy niż europejska średnia. Na tej podstawie wypowiedź Ryszarda Petru oceniamy jako fałszywą.
  • Dane Eurostatu za czerwiec dostępne są jedynie dla strefy euro. Średnia inflacja wśród jej państw członkowskich wyniosła 8,6 proc.

Politycy i eksperci krytykują rząd za inflację

Dyskusja w programie „Fakty po Faktach” z 3 lipca dotyczyła głównie sytuacji gospodarczej w Polsce. Ryszard Petru i prof. Marian Noga krytykowali rząd za niewystarczające działania w ramach walki z inflacją.

Jak zauważył były przewodniczący Nowoczesnej, nasz wzrost cen jest już dwukrotnie wyższy niż średnia unijna. Dodał też, że w Niemczech inflacja między majem a czerwcem zmniejszyła się o 0,3 proc. Z analizą tej wypowiedzi zapoznasz się tutaj.

Inflacja w Polsce i UE

Na ten moment Eurostat podał jedynie szacunkowe wskaźniki inflacji dla państw strefy euro. Zgodnie z tymi danymi wskaźnik dla całej strefy euro wyniósł 8,6 proc., co oznacza wzrost o 0,5 punktu proc. względem poprzedniego miesiąca.

Najnowsze dane Eurostatu dla Polski pochodzą z maja. Inflacja w naszym kraju wyniosła wówczas 12,8 proc. Średnia unijna była natomiast równa 8,8 proc.

Inflacja według Głównego Urzędu Statystycznego

Eurostat używa do obliczeń inflacji zharmonizowanego indeksu cen konsumpcyjnych (HICP). Z kolei Główny Urząd Statystyczny stosuje indeks cen konsumpcyjnych (CPI).

Szybki szacunek wskaźnika CPI opublikowany przez GUS za czerwiec pokazuje, że inflacja nadal ma tendencję wzrostową. W ubiegłym miesiącu wyniosła ona 15,6 proc., co oznacza wzrost o 1,5 proc. względem maja. Ostatni raz tak szybki wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych został odnotowany w marcu 1997 roku – 16,6 proc.

Polska inflacja nie jest dwa razy większa niż unijna

Jeśli wziąć pod uwagę dane GUS i Eurostatu, na pierwszy rzut oka może się wydawać, że inflacja w Polsce niemal dwukrotnie przekracza unijną średnią. Porównywalne dane między Polską a UE będą jednak dostępne dopiero wtedy, gdy Eurostat opublikuje dane za czerwiec.

Ponadto porównywanie danych na temat inflacji opartych na dwóch różnych wskaźnikach (CPI i HICP) jest błędem

Obie miary stosują odmienny system wag i uwzględniają inny zakres wydatków. Według wskaźnika CPI są to wydatki gospodarstw domowych na zakup towarów i usług konsumpcyjnych (bez spożycia naturalnego), opracowane na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych (dane z roku poprzedzającego rok badany).

Natomiast według wskaźnika HICP są to pieniężne wydatki gospodarstw domowych na zakup dóbr konsumpcyjnych, opracowane na podstawie danych statystyki rachunków narodowych (dane sprzed dwóch lat wyrażone w cenach z grudnia roku poprzedzającego badanie).

Więcej na ten temat można dowiedzieć się z publikacji GUS. Błąd polegający na zestawieniu danych o inflacji pochodzących od GUS i Eurostatu popełnili Robert BiedrońDariusz Rosati. Zapoznaj się z analizami ich wypowiedzi.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!