Strona główna Wypowiedzi Radary odcinkowe a bezpieczeństwo na drogach w raporcie NIK

Radary odcinkowe a bezpieczeństwo na drogach w raporcie NIK

Radary odcinkowe a bezpieczeństwo na drogach w raporcie NIK

Janusz Wojciechowski

Poseł do PE
Prawo i Sprawiedliwość

NIK porównała 3 lata przed i 3 lata po wprowadzeniu 29 radarów odcinkowych. Liczba zabitych zmniejszyła się tam z 38 do 11 osób.

Twitter, 15.03.2020 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Twitter, 15.03.2020 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Dane przytoczone przez Janusza Wojciechowskiego zawarte są w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Czym jest opp?

Odcinkowy pomiar prędkości (opp) to rozwiązanie, które zostało wprowadzone na polskich drogach przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego w ramach projektu „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”. Polega ono na rozstawieniu na początku i końcu odcinka drogi, w obrębie którego obowiązuje jednolite ograniczenie prędkości, specjalnych aparatów fotograficznych. Urządzenia te na podstawie różnicy czasu wjazdu i wyjazdu mają wyliczyć średnią prędkość pojazdu. Jeżeli kierowca jechał z prędkością wyższą niż dopuszczalna, otrzyma mandat, tak jak ma to miejsce w przypadku kontroli przez fotoradary.

Ofiary śmiertelne i ranni

Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, liczba wypadków na odcinkach dróg, na których w latach 2015–2016 uruchomiono urządzenia do opp, w odniesieniu do lat 2012–2014, zmniejszyła się o 64 (ze 112 do 48), a ofiar śmiertelnych – o 27 (z 38 do 11).

Ocena NIK

Pomimo spadku liczby osób, które odniosły obrażenia bądź zmarły na polskich drogach, organ kontrolny zwraca uwagę na szereg niedociągnięć i negatywnych stron opp. Wybór lokalizacji urządzeń do odcinkowych pomiarów prędkości, za które był odpowiedzialny Główny Inspektorat Transportu Drogowego, trwał 2,5 roku. 11 z 29 lokalizacji urządzeń wzbudziło wątpliwości NIK – 8 urządzeń zostało niepoprawnie rozmieszczonych, natomiast 3 ulokowane zbyt blisko siebie.

Z drugiej strony czytamy, że:

Funkcjonowanie odcinkowych pomiarów prędkości, w przeliczeniu na oszacowane koszty jednego wypadku oraz koszty ofiar śmiertelnych, przyniosło szacunkowy efekt korzyści społecznych w wysokości 120 mln zł, który ponad 12-krotnie przewyższył koszty zakupu i utrzymania tych urządzeń.

NIK zauważyła jednak, że opp objęły wyłącznie 1 procent dróg krajowych (77 km), co miało marginalny wpływ na bezpieczeństwo na drogach w skali całego kraju.

Podczas przeprowadzonej kontroli NIK zwróciła również uwagę na problem natury prawnej:

Spośród 204 tys. zarejestrowanych i zweryfikowanych wykroczeń popełnionych w latach 2015-2017 na odcinkach dróg objętych odcinkowym pomiarem prędkości, w Generalnym Inspektoracie Transportu Drogowego dopuszczono do przedawnienia aż 115 tys. spraw. Głównym powodem były niedobory kadrowe w Inspektoracie. W związku z tym GITD znacząco ograniczał rejestrację wykroczeń programując urządzenia nawet o 30 km/h powyżej prędkości dozwolonej na danym odcinku.

Ponadto w ramach całego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym w tym samym okresie doszło do przedawnienia 1,6 mln wykroczeń o wartości kar wynoszącej ok. 371 mln zł.

Zgodnie z danymi Policji w ostatnich latach maleje liczba wypadków i osób rannych. W 2018 roku odnotowano jednak nieznaczny wzrost liczby ofiar śmiertelnych.

Wypowiedź komisarza Janusza Wojciechowskiego uznajemy za prawdziwą. Prawidłowym jest stwierdzenie, iż liczba ofiar na 29 odcinkach dróg, na których wprowadzano odcinkowy pomiar prędkości, spadła z 38 do 11.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy