Czas czytania: około min.

Rekompensaty za stan wyjątkowy. Ile ich przyznano, a ile wypłacono?

25.11.2021 godz. 13:49

Wypowiedź

Prawda

Analiza w pigułce

  • Stan wyjątkowy we wschodniej części kraju obowiązuje od 2 września 2021 roku.
  • Jak udało nam się dowiedzieć od urzędów wojewódzkich w Lublinie i Białymstoku, do 13 listopada (czyli przez 72 dni) nie wypłacono żadnych rekompensat dla firm z branży turystycznej w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego.
  • Przedstawicielka województwa podlaskiego poinformowała nas, że wypłaty rekompensat w tym regionie rozpoczęły się 16 listopada, czyli dwa dni po wypowiedzi Roberta Tyszkiewicza. Poseł nie mógł jednak wiedzieć o tych planach, dlatego jego słowa uznajemy za prawdziwe.
  • W województwie lubelskim do 16 listopada wydano decyzje o dwóch rekompensatach (na kwotę niecałych 33 tys. zł). Na Podlasiu liczba takich decyzji wyniosła do tej pory 81 (łączna kwota przyznanych rekompensat przekroczyła 3,829 mln zł).

Robert Tyszkiewicz o rekompensatach za stan wyjątkowy

Pod koniec września weszła w życie ustawa o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego. Jej przepisy zakładają rekompensaty w wysokości 65 proc. udokumentowanego średniego miesięcznego przychodu, uzyskanego w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających wprowadzenie stanu wyjątkowego.

Rekompensatę mogą otrzymać przedsiębiorcy:

  • świadczący usługi hotelarskie (dotyczy to również rolników),
  • prowadzący działalność pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego,
  • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii,
  • prowadzący działalność organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług.

Poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Tyszkiewicz (który sam pochodzi z województwa podlaskiego) od pewnego czasu interesuje się tym, do jakiego stopnia rząd wywiązuje się z zobowiązania przyznania rekompensat. 26 października poinformował, że złożył w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji interpelację z pytaniem o kwotę wypłaconych przedsiębiorcom środków.

Interpelacja nadal czeka na odpowiedź. Mimo to poseł 14 listopada, podczas programu „Śniadanie Rymanowskiego” w telewizji Polsat, poinformował, że w ciągu 70 dni od momentu wprowadzenia stanu wyjątkowego żaden przedsiębiorca mieszkający w województwach podlaskim i lubelskim nie otrzymał wypłaty.

Urzędy wojewódzkie potwierdzają – do dnia wypowiedzi nie wypłacono rekompensat

Aby zweryfikować słowa posła Koalicji Obywatelskiej, zwróciliśmy się z wnioskami o udzielenie informacji do urzędów wojewódzkich w Lublinie i Białymstoku. Zapytaliśmy o łączną liczbę przyznanych i wypłaconych rekompensat (wraz z kwotami) dla branży turystycznej z tytułu wprowadzenia stanu wyjątkowego.

Urząd z województwa lubelskiego skontaktował się z nami 16 listopada. W odpowiedzi czytamy, że do tego dnia na konta przedsiębiorców nie trafiły żadne środki:

„(…) do dnia 16 listopada 2021 r. wydano dwie decyzje dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie turystyki na łączną kwotę 32.891,89 zł. Dotychczas nie było jeszcze żadnych wypłat rekompensat”.

Nieco dłużej czekaliśmy na odpowiedź urzędu wojewódzkiego w Białymstoku. W piśmie z 24 listopada czytamy, że do tego dnia wydano 81 decyzji przyznających rekompensatę na łączną kwotę 3 829 102,10 zł. Dziesięć dni wcześniej media informowały, że wojewoda podlaski przyznał rekompensaty 51 przedsiębiorcom. Nie była jednak znana łączna kwota przyznanych świadczeń.

Urząd poinformował nas również, że:

„Do dnia wskazanego we wniosku, tj. 13 listopada 2021 r., Wojewoda Podlaski nie wypłacał przedmiotowych rekompensat. Wypłata następowała sukcesywnie od dnia 16 listopada 2021 r.”.

Czas na przelanie środków na konto przedsiębiorcy wynosi 30 od daty doręczenie decyzji.

Ponieważ wypowiedź Roberta Tyszkiewicza padła 14 listopada – na dwa dni przed rozpoczęciem wypłat przez wojewodę podlaskiego – oceniamy ją jako prawdziwą. Do tego dnia rzeczywiście ani w województwie lubelskim, ani podlaskim żaden przedsiębiorca z branży turystycznej nie otrzymał rekompensaty.

Działanie w ramach projektu „Fakty w debacie publicznej” realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub