Strona główna Wypowiedzi Wypadki na przejściach dla pieszych. Ginie coraz mniej osób

Wypadki na przejściach dla pieszych. Ginie coraz mniej osób

Wypadki na przejściach dla pieszych. Ginie coraz mniej osób

Janusz Wojciechowski

Komisarz UE ds. rolnictwa
Prawo i Sprawiedliwość

W 2018 roku UE przyjęła cel strategiczny zmniejszenia do 2030 roku liczby ofiar wypadków drogowych o połowę. Na przejściach dla pieszych Polska osiągnęła ten cel już w 2023 roku – liczba ofiar śmiertelnych zmniejszyła się z 285 do 143, czyli niemal dokładnie o połowę.

X, 5.07.2024

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

X, 5.07.2024

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • W 2018 roku Unia Europejska wyznaczyła cel ograniczenia liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych o 50 proc. do 2030 roku.
  • Komisja Europejska zauważa, że w ciągu ostatnich czterech lat Polska wraz z czterema innymi krajami okazała się być na dobrej drodze do osiągnięcia celu.
  • Ze statystyk policji wynika, że liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Polsce spadła o 33 proc. – z 2 862 w 2018 roku do 1 893 w roku 2023
  • W tym samym okresie o połowę spadła liczba osób, które zginęły na przejściach dla pieszych. W 2018 roku na przejściach dla pieszych życie straciło 285 osób, a w 2023: 143.

Wojciechowski: mniej osób ginie na pasach

Janusz Wojciechowski udostępnił na platformie X wpis, w którym poinformował, że liczba ofiar śmiertelnych wypadków na przejściach dla pieszych zmniejszyła się w Polsce o połowę.

Wpis miał prawdopodobnie na celu pokazać, że Polska jest na dobrej drodze do realizacji unijnego celu. Zgodnie z nim do 2030 roku liczba ofiar śmiertelnych na drogach ma być mniejsza o 50 proc.

Unia chce redukcji ofiar wypadków drogowych

Jak czytamy na stronie Komisji Europejskiej, w 2018 roku Unia Europejska wyznaczyła cel ograniczenia liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych o 50 proc. do 2030 roku. UE chce, aby państwa członkowskie podjęły działania, które sprawią, że o połowę spadnie też liczba osób poważnie poszkodowanych.

Komisja określiła te cele w strategicznym planie działania (s. 1) na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz w unijnych ramach polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego (s. 4) na lata 2021–2030. Co więcej, w ramach wspomnianej już unijnej polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego określono plany (s. 4), których celem jest osiągnięcie zerowej liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych do 2050 roku (tzw. „wizja zero”).

Polska wśród państw, w których liczba ofiar wypadków drogowych spada

W całej UE liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w 2023 roku zmniejszyła się o 1 proc. względem poprzednich 12 miesięcy. Jednocześnie w stosunku do 2019 roku liczba śmiertelnych wypadków drogowych spadła o 10 proc., co przekłada się na ok. 2 360 mniej ofiar śmiertelnych.

publikacji z marca 2024 roku KE zauważa, że w ciągu ostatnich czterech lat Belgia, Czechy, Dania, Węgry i Polska są na dobrej drodze do osiągnięcia celu redukcji o 50 proc. liczby ofiar śmiertelnych i liczby poważnych obrażeń na drogach do 2030 roku.

Zmniejsza się liczba wypadków na drogach

Według statystyk policji zarówno liczba wypadków na drogach, jak i ofiar śmiertelnych, prawie z roku na rok spada. Jeszcze w 2018 roku na polskich drogach miały miejsce 31 674 wypadki, w których zginęły 2 862 osoby. 

2023 roku liczba wypadków spadła o 33 proc. – do poziomu 20 936. Mniejsza była też liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach. Na drogach zginęły 1 893 osoby, z czego 143 na przejściach dla pieszych. W 2018 roku było to 285 osób.

Dalsze plany UE

W marcu 2023 roku KE zaprezentowała zestaw wniosków dotyczących bezpieczeństwa na drogach, zawierający nowe wymagania dla praw jazdy oraz usprawnienia w transgranicznym egzekwowaniu przepisów. 

Kluczowe środki obejmują dwuletni okres próbny dla nowych kierowców z zasadą zerowej tolerancji dla prowadzenia pod wpływem alkoholu, możliwość rozpoczęcia nauki jazdy od 17. roku życia oraz takie testy kierowców, które lepiej przygotowałyby ich na obecność niechronionych użytkowników na drodze (np. rowerzystów).

Ponadto KE proponuje wprowadzenie cyfrowego prawa jazdy, co ma uprościć procedury wymiany, odnawiania i uzyskiwania prawa jazdy online. Ma to także ułatwić wymianę prawa jazdy przez obywateli z krajów spoza UE o porównywalnych standardach bezpieczeństwa drogowego.

Pod koniec lutego 2024 roku do Parlamentu Europejskiego wpłynął projekt dyrektywy dotyczący poprawy bezpieczeństwa drogowego. Wśród proponowanych zmian znalazły się wymieniony już dwuletni okres próbny dla początkujących kierowców oraz umożliwienie posiadania prawa jazdy w smartfonie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!