Czy Bartosz Arłukowicz dostał w Koszalinie więcej głosów niż cała lista PiSu?

06.06.2019

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według danych zamieszczonych przez Państwową Komisję Wyborczą w serwisie informacyjnym Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Bartosz Arłukowicz otrzymał w Koszalinie 14 969 głosów. To samo źródło podaje, że w Koszalinie cały Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości zdobył 12 273 głosów.

W związku z powyższymi danymi, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.