Strona główna Wypowiedzi Czy Polska przed pandemią była liderem wzrostu gospodarczego w UE?

Czy Polska przed pandemią była liderem wzrostu gospodarczego w UE?

Czy Polska przed pandemią była liderem wzrostu gospodarczego w UE?

Jacek Sasin

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Przed pandemią Polska była liderem wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej.

Gość Wiadomości, 12.05.2021

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Gość Wiadomości, 12.05.2021

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

  • W czwartym kwartale 2019 roku wyższy wzrost PKB od Polski (3,5 proc.) odnotowały Litwa (3,7 proc.), Rumunia (4,2 proc.) oraz Węgry (4,6 proc.).
  • W ujęciu rocznym w 2019 roku wzrost polskiego PKB wyniósł 4,7 proc. Lepszy wynik zanotowały Estonia (5,0 proc.), Malta (5,5 proc.) i Irlandia (5,6 proc.).
  • Polska nie była również liderem wzrostu gospodarczego w UE w latach 2016-2018.
  • W grudniu 2019 roku sprawdzaliśmy podobną wypowiedź Jacka Sasina na temat wzrostu gospodarczego. Wówczas była ona także fałszywa.

Kontekst wypowiedzi

12 maja zarząd PGNiG poinformował o podpisaniu przez Skarb Państwa umowy dotyczącej przejęcia przez PKN Orlen kontroli nad grupą Lotos oraz PGNiG. Przejęcie według planów Orlenu ma odbyć się jeszcze w tym roku i będzie mieć charakter bezgotówkowy. Jeszcze tego samego dnia w programie „Gość Wiadomości” do całej sytuacji odniósł się minister Jacek Sasin. W opinii polityka przejęcie przez Orlen Grupy Lotos oraz PGNiG to przełomowy moment, który pozwoli na stworzenie „potężnego budżetu inwestycyjnego”. Zdaniem szefa resortu aktywów państwowych Polska znajduje się dzisiaj w takiej sytuacji, która zmusza ją do inwestowania głównie w nowe źródła energii. To właśnie Orlen ma być w dużej mierze odpowiedzialny za inwestycję. Ponadto, według Jacka Sasina, inwestycje mogą dać Polsce „potężny impuls rozwojowy”. Polityk stwierdził, że po trudnym okresie pandemii COVID-19 Polska chce powrócić na drogę europejskiego lidera wzrostu gospodarczego, do czego mają być potrzebne wspomniane inwestycje.

Polska na tle państw UE

11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię COVID-19. Jacek Sasin nie precyzuje, jaki okres miał na myśli, mówiąc „przed pandemią”, w związku z czym sprawdzimy najnowsze dane w ujęciu kwartalnym oraz rocznym.

Produkt krajowy brutto w ujęciu realnym w przeciwieństwie do PKB nominalnego nie jest wyrażany w bieżących cenach rynkowych, a w cenach stałych z wybranego okresu. Wskaźnik ten uzyskuje się poprzez zsumowane wartości produkcji wyrażonej w walucie danego kraju skorygowaną z uwzględnieniem zmian cen, jakie nastąpiły między kolejnymi latami. Reprezentuje on łączną produkcję dóbr w gospodarce w danym okresie.

Według statystyk Eurostatu w czwartym kwartale 2019 roku wzrost realnego PKB w stosunku do czwartego kwartału 2018 roku w Polsce wyniósł 3,5 proc. Taki sam wynik jak Polska osiągnęła również Bułgaria. Natomiast większy wzrost w powyższym okresie zanotowały: Litwa (3,7 proc.), Rumunia (4,2 proc.) oraz Węgry (4,6 proc.). Z kolei w ujęciu rocznym Polska w 2019 roku odnotowała wzrost realnego PKB na poziomie 4,7 proc. Co warto podkreślić, skorygowano wcześniejsze wyliczenia, które wskazywały wzrost na poziomie 4,1 proc. Jednak pomimo aktualizacji wzrostu PKB, Polska nie była pod tym względem najlepsza w Unii Europejskiej. Wyższy wzrost odnotowano w Estonii (5,0 proc.), na Malcie (5,5 proc.) i w Irlandii (5,6 proc.)

Należy jednak zaznaczyć, że co prawda Polska nie była liderem unijnego wzrostu gospodarczego, to jednak znajdowała się powyżej średniej unijnej, która wynosiła 1,6 proc.

Podobnie było w trzech poprzednich latach. Wzrost PKB Polski był wyższy od przeciętnego wzrostu państw UE, jednakże nie znajdowaliśmy się na pierwszej pozycji. W 2018 roku lepsza od nas była Irlandia, w 2017 roku Irlandia, Malta, Rumunia, Estonia oraz Czechy, a w 2016 roku Cypr, Islandia, Rumunia, Luksemburg, Malta, Bułgaria, Chorwacja, Słowenia, Estonia i Dania.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!