Czas czytania: około min.

Czy za publikację wyroków TK odpowiada sam Trybunał?

19.11.2020 godz. 8:39

Wypowiedź

fot. Adrian Grycuk / Wikimedia / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en / modyfikacje demagog.org.pl

Fałsz

Uzasadnienie

Wypowiedź Radosława Fogla uznajemy za fałszywą, ponieważ za publikacje wyroków Trybunału Konstytucyjnego odpowiada Prezes Rady Ministrów, który jest w tym zakresie wspierany przez Rządowe Centrum Legislacji.

O jaki wyrok chodzi?

W trakcie trwania programu „Gość Radia Zet” prowadząca go redaktor Beata Lubecka w imieniu słuchacza zapytała Radosława Fogla o kwestię publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października ws. zgodności z konstytucją art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Poseł uciął szybko temat i odparł, że nie należy adresować tego pytania do niego, ponieważ za publikację wyroku odpowiada sam Trybunał. Co jednak mówi w tej kwestii polskie prawo?

Stan prawny

Według art. 190 Konstytucji RP orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt normatywny był ogłoszony. Kwestię tę uszczegóławia ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Zamieszczenie wyroku (w tym przypadku w Dzienniku Ustaw RP) należy do Prezesa Rady Ministrów i wspomagającego go Rządowego Centrum Legislacji. Art. 21 wspomnianej ustawy stanowi, że:

Prezes Rady Ministrów wydaje: 

1) Dziennik Ustaw i Monitor Polski przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji, przy czym Rządowe Centrum Legislacji może zlecić wyspecjalizowanym podmiotom niektóre czynności związane z wydawaniem tych dzienników w sposób, o którym mowa w art. 2a ust. 2.

Warto zwrócić uwagę raz jeszcze na art. 190 ustawy zasadniczej, który mówi o niezwłoczności publikacji wyroku. Przepis ten zawiera jednak pewne nieścisłości: żaden z aktów niższego rzędu (włącznie ze wspomnianą już ustawą) nie precyzuje dokładnych ram czasowych opublikowania wyroku.

Z praktyki wynika jednak, że w przypadku orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego czas pomiędzy otrzymaniem aktu przez RCL a jego publikacją wynosi od 5 do nawet 25 dni roboczych, w zależności od liczby stron danego aktu prawnego.

Wyrok TK z 22 października teoretycznie powinien zostać opublikowany do 26 listopada. Jednakże na stronie RCL w sekcji „wykaz aktów oczekujących na ogłoszenie” widnieje informacja, zgodnie z którą wyrok TK w sprawie aborcji wpłynął do Centrum 27 października, a najpóźniejszą datę ogłoszenia wyznaczono na 2 listopada.

Zgodnie ze stanem na 18 listopada wyrok TK nie został opublikowany.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub