Strona główna Wypowiedzi Jak dużo osób w Krakowie pracuje w branży turystycznej?

Jak dużo osób w Krakowie pracuje w branży turystycznej?

Jak dużo osób w Krakowie pracuje w branży turystycznej?

Konrad Berkowicz

Poseł
Nowa Nadzieja

10% osób pracujących w mieście pracuje w branży turystycznej, a nie do wyliczenia jest to, jak dużo miejsc pracy poza tą branżą zależne jest od ruchu turystycznego.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

W odpowiedzi na jedno z pytań, które kandydatom na prezydenta Krakowa zadała Krakowska Izba Turystyki, Kondrat Berkowicz poruszył temat zatrudnienia w branży turystycznej w Krakowie.

W raporcie Wpływ ekonomiczny turystyki na gospodarkę Krakowa z 2016 r. jeden z podrozdziałów poświęcony jest wpływowi branży turystycznej na gospodarkę Krakowa w sferze zatrudnienia. Twórcy dokumentu określają przeciętne zatrudnienie w branży turystycznej Krakowa w 2016 r. na 28 966 osób, czyli 11,15% ogółu zatrudnionych. Zaznaczyć jednak trzeba, iż dane te dotyczą wybranych sektorów gospodarki.

Udział zatrudnienia w branży turystycznej w stosunku do zatrudnienia w całej gospodarce Krakowa według raportu to 10,14%.

W związku z powyższymi danymi, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Konrad Berkowicz
KWW Nowoczesny Kraków Konrada Berkowicza

 

10% osób pracujących w mieście pracuje w branży turystycznej, a nie do wyliczenia jest to, jak dużo miejsc pracy poza tą branżą zależne jest od ruchu turystycznego.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy